top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Gul jacka, Nemax

Expert på farligt avfall.

Gör miljöarbetet enkelt för dig.

Att hantera farligt avfall rätt kan upplevas krångligt, vi på Nemax gör miljöarbetet enkelt för dig och er.

Micke vid port, Nemax

Våra 

Tjänster

Avfallstjänster

Hantering och rapportering av avfall, kärl, behållare och containrar.

Tekniska tjänster

Spilloljelarm, provtagning, besiktning, utrustning och produkter samt mycket mer.

Rådgivning

Bland annat säkerhetsrådgivare, miljöhandbok och egenkontrollprogram.

Utbildning

ADR 1.3 utbildning, sorteringsutbildning och hållbarhetsutbildning.

Paketlösningar

Våra lösningar, skräddarsydda för specifika produkter och branscher, som exempelvis Cut & Care.

Nyheter