• Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Gul jacka, Nemax

Expert på farligt avfall.

Gör miljöarbetet enkelt för dig.

Att hantera farligt avfall rätt kan upplevas krångligt, vi på Nemax gör miljöarbetet enkelt för dig och er.

 

Med hög kompetens, rätt teknik och stort engagemang är vi en trygg partner inom miljö- och avfallsbranschen. Allt för att vi, tillsammans, ska kunna bidra till ett mer hållbart samhälle.

Micke vid port, Nemax

Våra 

Tjänster

Avfallstjänster

Om hantering och rapportering av avfall och om kärl, behållare och containrar.

Tekniska tjänster

Om spilloljelarm, provtagning, besiktning, utrustning och produkter och mycket mer.

Rådgivning

Om bland annat säkerhetsrådgivare, miljöhandbok och egenkontrollprogram.

Utbildning

Om ADR 1.3 utbildning, sorteringsutbildning och hållbarhetsutbildning.

Paketlösningar

Om våra lösningar, skräddarsydda för specifika produkt och branscher, som Cut & Care.

Nyheter