Anmälningsplikt och tillståndsplikt - det här är skillnaden

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 4 april 2023

Vilka verksamheter är det som berörs av anmälnings- eller tillståndsplikt, och vad är skillnaden? Svaret hittar du här!

Har du en verksamhet som orsakar utsläpp till luft, mark eller vatten kan du beröras av anmälnings- eller tillståndsplikt.

I miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som berörs av anmälningsplikt C, tillståndsplikt B och tillståndsplikt A. Verksamheter klassas in efter förväntad miljöpåverkan, det vill säga hur stora utsläpp till luft, mark och vatten som den planerade verksamheten genererar.

  • En C-verksamhet anmäler till kommunens miljökontor
  • En B-verksamhet ansöker om tillstånd från länsstyrelsen
  • En A-verksamhet ansöker om tillstånd till mark- och miljödomstolen

Verksamheter som inte kommer upp i nivå för anmälningsplikt kan fortfarande anses vara en miljöfarlig verksamhet.

Oavsett vilken typ av verksamhet man bedriver är man skyldig att kontrollera sina utsläpp och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att minimera verksamhetens påverkan på människa och miljö.

Har du funderingar kring vad som gäller för dig och din verksamhet? Hör av dig till oss så hjälper vår miljökonsult dig!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down