Anteckningsskyldighet - det här gäller

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 16 maj 2023

Alla verksamheter som på något sätt producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar farligt avfall har en skyldighet att föra anteckningar. Men vad innebär det egentligen? Vi förklarar.

Dokumentation av farligt avfall ska i regel innehålla uppgifter rörande avfallstyp, vikt och transportör.

  1. Vem transporterar avfallet?
  2. Från vem och vilken plats transporteras avfallet från?
  3. Var och hos vem tas avfallet emot?

Den som för anteckningar ska även rapportera in uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister. Något som vi på Nemax tar hand om, när vi hjälper dig med hantering av ditt farliga avfall.

Anteckningen kan upprättas på olika sätt förutsatt att all lagstiftad information finns med. Vi på Nemax använder transportdokumentet eftersom det behöver upprättas vid transporter av farligt avfall. Anteckningen ska sparas i minst tre år från att den upprättades. Vad transportdokumentet ska innehålla kan du läsa mer om här.

© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down