"Är man osäker behöver man ta reda på vad som gäller"

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 9 december 2022

Kravet på kunskap kring miljöpåverkan tar en allt större plats på verksamheter i landet. Men vad behöver man egentligen veta? Vår miljökonsult Daniel förklarar.

En grundförutsättning är att ha koll på sin egna verksamhet, förklarar Daniel. Ur en miljöaspekt bör man först och främst ta reda på:

  1. Orsakar verksamheten något typ av utsläpp? (luftföroreningar, lukt, buller, vattenutsläpp)
  2. Bedrivs det en miljöfarlig verksamhet?
  3. Är verksamheten anmälnings- eller tillståndspliktig?

– Miljöbalken har en omvänd bevisbörda vilket innebär att det är upp till respektive verksamhetsutövare att redovisa att man håller sig inom ramarna för miljölagstiftningen. Är man osäker på punkterna ovan behöver man ta reda på vad som gäller, förklarar Daniel.

Nemax hållbarhetsutbildning

Bedriver du en verksamhet där det uppstår farligt avfall, får du den övergripande kunskap du behöver i vår hållbarhetsutbildning. I utbildningen går Daniel bland annat igenom:

  • Avfallshantering - vilka krav finns det, varför behöver man sortera och vad kan hända om man inte gör det.
  • Utsläpp till vatten - vilka skyldigheter verksamheten har och vilka konsekvenser utsläpp till vatten kan få.
  • Behandlingsmetoder - för det farliga avfallet, avfallstrappan och hur avfallet kan användas som en resurs.
  • Miljöarbete - vad det innebär och vad man är skyldig att göra utifrån lagstiftningen.

– Om man inte har så bra koll på miljölagstiftningen kan det vara ett sätt att få förståelse för vilka skyldigheter man faktiskt har. Det skapar också en förståelse i alla led varför man behöver arbeta på ett visst sätt och personalen stimuleras att hitta nya lösningar på området miljö, berättar Daniel.

Har du fler frågor eller är i behov av hållarbarhetsutbildning på din verksamhet? Hör av dig till mig!

Kontaktuppgifter.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down