top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Röd penna, Nemax

Avfallsrapportering

Vad gäller kring rapportering av farligt avfall, egentligen? Jo, från den 1 november 2020 ska allt farligt avfall från företag rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Och från den 1 januari 2022 kan tillsynsmyndigheten utkräva en miljösanktionsavgift om du inte har rapporterat ditt farliga avfall i tid.

Vi på Nemax gör det enkelt för dig. När vi hämtar ditt farliga avfall rapporterar vi även till Naturvårdsverket, allt för att det ska bli så smidigt och tryggt som möjligt för dig som kund.  

Har du några frågor? Varmt välkommen att kontakta vår Kundsupport!

Du kan också läsa mer om bestämmelserna på Naturvårdsverkets hemsida.

1.

Vi hämtar ditt farliga avfall och antecknar preliminära vikter i ett digitalt transportdokument.

2.

Transportdokumentet, som uppfyller kravet på anteckningsskyldighet enligt avfallsförordningen, skickas till dig. Detta görs redan vid lastningen.

3.

Avfallet vägs på Nemax mellanlager. Vikterna på den tidigare rapporteringen korrigeras till den faktiska vikten och rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister.

4.

Ett uppdaterat transportdokument skickas till dig. 

5.

Transportdokumentet med korrigerade vikter sparas hos oss på Nemax i tre år och fungerar även som din anteckning.

6.

Klart! Du har nu uppfyllt bestämmelserna om anteckningsskyldighet.

Så här går det till

bottom of page