Checklista vid transport av farligt avfall

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 12 april 2022

Vi får ofta frågor om vad som gäller när man ska transportera farligt avfall själv inom verksamheten. Vi bad vår miljökonsult Daniel sammanfatta det viktigaste man behöver tänka på.

Vad är det som gäller? Daniel förklarar

-Om man i en yrkesmässig verksamhet ska transportera farligt avfall till exempelvis en återvinningscentral behöver man uppfylla vissa krav berättar Daniel och fortsätter: är det farliga avfallet dessutom klassat som farligt gods ställs det ytterligare krav gentemot ADR regelverket.

Nedan sammanställer Daniel det viktigaste att tänka på innan man transporterar farligt avfall inom verksamheten:

Detta ska uppfyllas vid transport av farligt avfall:

  • Anmälan till länsstyrelsen krävs om man som verksamhet transporterar mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år. Anmälan gäller i fem år.
  • Tillstånd krävs om man transporterar mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per år. Tillståndet gäller i fem år.
  • Rapportering till Naturvårdsverket skall göras inom 48 timmar för avfallsproducent och transportör. Är det samma verksamhet som är avfallsproducent och transportör räcker det med att rapportera in som avfallsproducent. Länk till Naturvårdsverkets avfallsregister hittar du här.
  • Vid yrkesmässiga transporter av farligt ska ett transportdokument vara upprättat med information om avfallstyp, avfallsvikt, datum för transporten, mottagare, lämnare och transportör. Transportdokumentet ska signeras av avfallslämnaren och transportören samt finnas tillgängligt under transporten.

Om det farliga avfallet dessutom är klassat som farligt gods ska följande uppfyllas:

Viss typ av farligt avfall är klassat som farligt gods. Farligt gods är ämnen och föremål som kan förorsaka skada på människa och/eller miljön. När avfallet är klassat som farligt gods ska man ta hänsyn till ADR regelverket. Exempel på farligt avfall som är klassat som farligt gods är exempelvis spillolja, sprayburkar, färgburkar och blybatterier. Och då skall följande uppfyllas:

  • Chauffören skall ha gått 1.3 utbildning enligt ADR. (Nemax genomför 1.3 utbildningar både digitalt och fysiskt, läs mer om våra utbildningar här).
  • Avfallet skall transporteras i typgodkända förpackningar.
  • Transportdokumentet skall kompletteras med godsdeklaration.
  • Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare på minst 2 kg.

Har du några funderingar eller är osäker på hur just ditt avfall klassas? Kontakta oss.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down