Cisternkontroll - det här gäller

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 8 februari 2023

Tankar och cisterner som innehåller spillolja, lösningsmedel eller annan brandfarlig vätska ska enligt lag kontrolleras vart sjätte eller tolfte år. Men varför? Vi förklarar.

Om du har en cistern som innehåller brandfarlig vätska ska den besiktas av ett ackrediterat organ enligt Swedac. Besiktningen utförs för att kontrollera så att cisternen inte påverkar miljön eller medför hälsofaror genom exempelvis läckage.

Det finns dock undantag.

Cisternbesiktningar utifrån MSB:s föreskrifter gäller inte för:

  • Cisterner utan anslutna rörledningar
  • Cisterner med innehåll av vätska som inte är brandfarlig, alltså en flampunkt som är över 100 grader.
  • Cisterner som innehåller mindre än 1 kubik.

Ovanstående förutsätter att cisternen inte står inom ett vattenskyddsområde eller andra omständigheter som motiverar en besiktning utifrån miljölagstiftningen.

Behöver du hjälp med Cisternkontroll? Fyll i formuläret här så kontaktar någon av våra experter dig!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down