top of page
 • Vit Instagram Ikon
 • Vit Facebook Ikon
 • Vit Edin Ikon

Cut & Care - frisöravfall

1  —

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs.

1 —

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs.

2  —

Snyggt.

Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Därför har vi tagit fram snygga och stilrena sorteringskärl och även printat material, som klisterdekaler till exempel, så att ni med stolthet kan visa att ni också är med och bidrar till ett hållbart samhälle.

3  —

Enkelt.

Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning, upphämtning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden.

Våra kärl

Tre-facks kärl

Storlek 3x45 liter

HxBxD 755x1100x385 mm

Här sorterar du:

Sprayflaskor 

Färg/färgrester 

Blekmedel/blekmedelsrester

Elektronik

Storlek 42 liter

Här sorterar du:

Elektronik

Känn ingen oro. Räcker inte kärlet till, kompletterar vi med ett extra buffertkärl vid nästa leverans.

Jag tror inte att allt mitt farliga avfall kommer att få plats i kärlet, hur gör jag då?

Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering:
• Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen.
• Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten.
• Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport.
• Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen.
• Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas.
• Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas.

OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) som tar mot ditt farliga avfall har tillstånd att ta mot farligt avfall samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare.

Hur gör jag om jag vill hantera mitt farliga avfall själv?

I samband med leverans av ditt kärl kommer vi kunna ta hand om det avfallet du samlat på dig. Hur det ska packas och hanteras informeras via mejl i god tid innan leverans.

Jag har redan avfall samlat. Hur blir jag av med det?

Naturligtvis kan ni göra det. Salongen kommer att ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostanden delas upp. 

Kan jag dela månadskostnaden mellan stolarna på salongen?

Du kommer i samband med leveransen att få en sorteringsinstruktion där det tydligt framgår hur du ska sortera ditt avfall. Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad. Det kan dessutom vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerat för att det ska vara klassat. Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på detta. Allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden. ”Better safe than sorry” Det gör du med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Hur vet jag att ett avfall är farligt eller inte?

Info om exakt leveransvecka kommer informeras via mejl efter avslutat köp. Du börjar debiteras först efter att vi levererat ditt kärl.

När kommer jag att få mitt kärl levererat?

Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Nemax anser inte resursåtgången mot den ökade nyttan vara rimlig.
Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Jag har hört att stolar med olika organisationsnummer ska rapportera separat till Naturvårdsverket. Stämmer det?

Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket.

Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna?

Hur ser tjänstens avtalsvillkor ut? 

Frågor & svar

Två paket

Har du en stor eller en mindre salong? Oavsett vad kan vi hjälpa dig. Våra paket är helt bindningsfria med 3 månaders uppsägningstid

Är du osäker på vilket paket som passar din salong bäst? Kontakta vår kundsupport på info@nemax.se eller via telefon 0585-26095 så hjälper vi dig.

Uppstart

Leverans genomförs regionvis och du får information via mejl/SMS inför leveransen.

Har du farligt avfall lagrat? Vi hjälper dig gärna att ta hand om det i samband med leverans av dina kärl.

Krångligt med rapportering till Naturvårdsverket? Vi löser det åt dig.

Att hantera farligt avfall på rätt sätt kan vara svårt, och trist för den delen. Vi har därför tagit fram en tjänst just till dig som frisör för att hjälpa dig med det.

Vi hämtar avfallet med våra egna fordon, återvinner avfallet och rapporterar till Naturvårdsverket åt dig. Allting ingår i den fasta månadsavgiften. Och du kan känna dig trygg med att gällande lagkrav uppfylls.

Lilla salongen

Hämtning varannan månad

Vad som ingår

 • Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax)

 • Återvinning av avfallet 

 • Rapportering till Naturvårdsverket

 • Anpassat kärl för sortering (se kärl)

 • Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal

 • Tömning varannan månad

Rek. salongsstorlek: 1-3 frisörer

Fast pris per månad

499 kr

Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller.

(998 kr/hämtning)

Stora salongen

Hämtning varje månad

Vad som ingår

 • Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax)

 • Återvinning av avfallet 

 • Rapportering till Naturvårdsverket

 • Anpassat kärl för sortering (se kärl)

 • Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal

 • Tömning varje månad

Rek. salongsstorlek: 4-7 frisörer

Fast pris per månad

799 kr

(799 kr/hämtning)

Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller.

Referenskunder

Direktkontakt

Sarah Jelving

Expert - Cut & Care

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring frisöravfall"

Två paket

Har du en stor eller en mindre salong? Oavsett vad kan vi hjälpa dig. Våra paket är helt bindningsfria med 3 månaders uppsägningstid

Är du osäker på vilket paket som passar din salong bäst? Kontakta vår kundsupport på info@nemax.se eller via telefon 0585-26095 så hjälper vi dig.

Uppstart

Leverans genomförs regionvis och du får information via mejl/SMS inför leveransen.

Har du farligt avfall lagrat? Vi hjälper dig gärna att ta hand om det i samband med leverans av dina kärl.

Krångligt med rapportering till Naturvårdsverket? Vi löser det åt dig.

Att hantera farligt avfall på rätt sätt kan vara svårt, och trist för den delen. Vi har därför tagit fram en tjänst just till dig som frisör för att hjälpa dig med det.

Vi hämtar avfallet med våra egna fordon, återvinner avfallet och rapporterar till Naturvårdsverket åt dig. Allting ingår i den fasta månadsavgiften. Och du kan känna dig trygg med att gällande lagkrav uppfylls.

Lilla salongen

Hämtning varannan månad

Vad som ingår

 • Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax)

 • Återvinning av avfallet 

 • Rapportering till Naturvårdsverket

 • Anpassat kärl för sortering (se kärl)

 • Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal

 • Tömning varannan månad

Rek. salongsstorlek: 1-3 frisörer

Fast pris per månad

499 kr

Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller.

Stora salongen

Hämtning varje månad

Vad som ingår

 • Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax)

 • Återvinning av avfallet 

 • Rapportering till Naturvårdsverket

 • Anpassat kärl för sortering (se kärl)

 • Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal

 • Tömning varje månad

Rek. salongsstorlek: 4-7 frisörer

Fast pris per månad

799 kr

Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller.

Referenskunder

Direktkontakt

Emma Nilsson

Expert - Cut & Care

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring frisöravfall"

1

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs.

2

Snyggt.

Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Därför har vi tagit fram snygga och stilrena sorteringskärl och även printat material, som klisterdekaler till exempel, så att ni med stolthet kan visa att ni också är med och bidrar till ett hållbart samhälle.

3

Enkelt.

Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning, upphämtning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden.

Känn ingen oro. Räcker inte kärlet till, kompletterar vi med ett extra buffertkärl vid nästa leverans.

Jag tror inte att allt mitt farliga avfall kommer att få plats i kärlet, hur gör jag då?

Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering:
• Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen.
• Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten.
• Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport.
• Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen.
• Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas.
• Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas.

OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) som tar mot ditt farliga avfall har tillstånd att ta mot farligt avfall samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare.

Hur gör jag om jag vill hantera mitt farliga avfall själv?

I samband med leverans av ditt kärl kommer vi kunna ta hand om det avfallet du samlat på dig. Hur det ska packas och hanteras informeras via mejl i god tid innan leverans.

Jag har redan avfall samlat. Hur blir jag av med det?

Naturligtvis kan ni göra det. Salongen kommer att ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostanden delas upp. 

Kan jag dela månadskostnaden mellan stolarna på salongen?

Du kommer i samband med leveransen att få en sorteringsinstruktion där det tydligt framgår hur du ska sortera ditt avfall. Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad. Det kan dessutom vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerat för att det ska vara klassat. Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på detta. Allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden. ”Better safe than sorry” Det gör du med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Hur vet jag att ett avfall är farligt eller inte?

Info om exakt leveransvecka kommer informeras via mejl efter avslutat köp. Du börjar debiteras först efter att vi levererat ditt kärl.

När kommer jag att få mitt kärl levererat?

Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Nemax anser inte resursåtgången mot den ökade nyttan vara rimlig.
Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Jag har hört att stolar med olika organisationsnummer ska rapportera separat till Naturvårdsverket. Stämmer det?

Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket.

Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna?

Hur ser tjänstens avtalsvillkor ut? 

Turerna schemaläggs och koordineras regionvis. Tid för hämtning kan därför variera, avfallet ska finnas tillgängligt för oss att hämta helgfria vardagar 09-18.

När hämtar ni avfallet?

Frågor & svar

bottom of page