• Vit Instagram Ikon
 • Vit Facebook Ikon
 • Vit Edin Ikon

Cut & Care

Cut & Care - Tryggt snyggt & enkelt!

Att hantera farligt avfall på rätt sätt kan vara svårt, vi hjälper gärna dig. Vi på Nemax är experter på farligt avfall och erbjuder dig som frisörföretagare en hållbar helhetslösning för en säker och miljöriktig hantering. Det blir – kort och gott – tryggt, snyggt och enkelt.

Sprayflaskor, färgrester, blekmedel och elektronik – allt farligt avfall ska enligt lag tas om hand på rätt sätt. Sedan 1 november 2020 har alla företag och verksamheter skyldighet att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

 

Vi på Nemax är experter på farligt avfall och erbjuder dig som frisörföretagare en hållbar helhetslösning för en säker och miljöriktig hantering.

1  —

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs.

1 —

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs.

2  —

Snyggt.

Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Därför har vi tagit fram snygga och stilrena sorteringskärl och även printat material, som klisterdekaler till exempel, så att ni med stolthet kan visa att ni också är med och bidrar till ett hållbart samhälle.

3  —

Enkelt.

Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning, upphämtning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden.

Våra 4 Paket

Har du en stor eller en mindre salong? Oavsett vad kan vi hjälpa dig. Med våra paketerade helhetslösningar hittar du något som passar dig och er.

Uppstart

Leverans av kärl sker regionvis och du får information via mejl/SMS inför leveransen.

 

Har du farligt avfall lagrat? Vi hjälper dig gärna att ta hand om det i samband med leverans av dina kärl, mer information kommer.

MINI

För ensamma frisören

Innehåll

 • 1 st 3-fackskärl 
  1 st kärl för elektronik

 • Omhändertagande av det farliga avfall som sorteras i kärlen

 • Transportdokument/anteckningar enligt avfallsförordningens bestämmelser

 • Inrapportering till Naturvårdsverket

 • Tömning var fjärde månad!

699:-/mån

599:-/mån*

 

*För dig som är medlem i frisörföretagarna.

Innehåll

 • 1 st 3-fackskärl 
  1 st kärl för elektronik

 • Omhändertagande av det farliga avfall som sorteras i kärlen

 • Transportdokument/anteckningar enligt avfallsförordningens bestämmelser

 • Inrapportering till Naturvårdsverket

 • Tömning varannan månad!

999:-/mån

799:-/mån*

 

*För dig som är medlem i frisörföretagarna.

S

Rek. salongstorlek 1-3 stolar

M

Rek. salongstorlek 4-7 stolar

Innehåll

 • 1 st 3-fackskärl 
  1 st kärl för elektronik

 • Omhändertagande av det farliga avfall som sorteras i kärlen

 • Transportdokument/anteckningar enligt avfallsförordningens bestämmelser

 • Inrapportering till Naturvårdsverket

 • Tömning varje månad!

1199:-/mån

1099:-/mån*

 

*För dig som är medlem i frisörföretagarna.

Innehåll

 • 1 st 3-fackskärl 
  1 st kärl för elektronik

 • 1st 80 liter extra kärl

 • Omhändertagande av det farliga avfall som sorteras i kärlen

 • Transportdokument/anteckningar enligt avfallsförordningens bestämmelser

 • Inrapportering till Naturvårdsverket

 • Tömning varannan månad!

1499:-/mån

1399-/mån*

 

*För dig som är medlem i frisörföretagarna.

L

Rek. salongstorlek 8-12 stolar

Våra Kärl

Tre-facks kärl

Storlek 3x45 liter

HxBxD 755x1100x385 mm

Här sorterar du:

Sprayflaskor - Trycksatta flaskor: ex. hårspray,

hårmousse, färgspray, torrspray, stylingprodukter

Färg/färgrester - Material som används vid behandling med färg: ex. plasttuber, plastflaskor, aluminiumtuber, övriga stylingprodukter, permanentvätska i försluten förpackning, torkpapper, folie, plasthandskar

 

Blekmedel/blekmedelsrester - Material som används vid behandling med blekmedel: ex. plastburkar, plastflaskor, aluminiumpåsar, torkpapper, folie, plasthandskar

Elektronik

Storlek 42 liter

Här sorterar du:

Elektronik - Elektroniska produkter:
ex. hårfön, trimmer, rakapparat, ljuskällor
och småbatterier.

Välkommen att bli kund!

Nemax har gjort preliminära beräkningar för avfallsmängder per frisörstol och anpassat kärlen därefter. Naturligtvis blir det en uppstartsperiod. Men känn ingen oro. Räcker inte kärlet till, kompletterar vi med ett extra vid nästa leverans.

Jag tror inte att allt mitt farliga avfall kommer att få plats i kärlet, hur gör jag då?

Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering:
• Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen.
• Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten.
• Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport.
• Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen.
• Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas.
• Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas.

OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) som tar mot ditt farliga avfall har tillstånd att ta mot farligt avfall samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare.

Hur gör jag om jag vill hantera mitt farliga avfall själv?

I samband med leverans av ditt kärl kommer vi kunna ta hand om det avfallet du samlat på dig. Hur det ska packas och hanteras informeras via mejl i god tid innan leverans.

Jag har redan avfall samlat. Hur blir jag av med det?

Nemax rekommendation är att salongen med Cut & Care ska profilera sig som hållbar. Det kan därigenom öppna upp för en ”återvinningsavgift” vid klipp- eller färgning.
Exempel:
Salong med 2 stolar
• Paket: Small
• Månadskostnad: -799 kr
• Återvinningsavgift per klipp: 8 kr + moms
• Antal klipp per stol och månad: 50 st.
• Summa återvinningsavgifter: 800 kr
Summa per månad: +1 kr

Salong med 6 stolar
• Paket: Medium
• Månadskostnad: -1 099 kr
• Återvinningsavgift per klipp: 8 kr + moms
• Antal klipp per stol och månad: 50 st.
• Summa återvinningsavgifter: 2 400 kr
Summa per månad: +1 301 kr

Hur ska jag täcka de ökade kostnaderna på min salong?

Naturligtvis kan ni göra det. Salongen kommer att ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostanden delas upp. Det gör du med stöd i Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Kan jag dela månadskostnaden mellan stolarna på salongen?

Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad. Det kan dessutom vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerat för att det ska vara klassat. Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på detta. Allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden. ”Better safe than sorry” Det gör du med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Hur vet jag att ett avfall är farligt eller inte?

Vi kommer succesivt börja leverera ut tjänsten från och med juni 2021. Info om exakt leveransvecka kommer informeras via mejl efter signerat avtal.

När kommer jag att få mitt kärl levererat?

Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Nemax anser inte resursåtgången mot den ökade nyttan vara rimlig.
Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken)

Jag har hört att stolar med olika organisationsnummer ska rapportera separat till Naturvårdsverket. Stämmer det?

Tjänsten och betalningen startar från den dagen kärlet levereras.

När börjar jag betala för tjänsten?

Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket

Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna?

Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket

Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna?

Hur ser tjänstens avtalsvillkor ut? 

Frågor & svar