Därför behöver du ta vattenprov

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 23 februari 2023

Om du har en verksamhet som förorsakar någon form av vattenutsläpp kan du vara skyldig att kontrollera värdena genom ett vattenprov. Här är varför.

Verksamheter som exempelvis fordonstvättar, verkstäder eller annan industriell process som förorsakar vattenutsläpp, behöver regelbundet genomföra vattenprovtagning för att kontrollera sitt processvatten. Det gör man för att kontrollera så att föreskrivna riktlinjer och gränsvärden inte överskrids för det vatten som sedan går ut på spillvattennätet.

Provtagningen ska genomföras av en oberoende person med utbildning i enighet med SNFS 1990:11. Efter genomförd provtagning skickas det konserverade vattenprovet till laboratorium för analys. Om avvikelser skulle förekomma kan verksamheten bli skyldig att vidta åtgärder för att sänka halterna i sitt processvatten.

Vi på Nemax är experter och hjälper dig hela vägen för att se till att din verksamhet uppfyller kraven som ställs. Mejla oss redan idag för att boka ditt prov, så sköter vi resten!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down