Därför ska du besikta din oljeavskiljare

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 24 januari 2024

Har du en oljeavskiljare? Då finns det några saker du behöver göra för att säkerställa dess funktion.

En oljeavskiljare är en brunn eller tank vars funktion är att avskilja slam och olja från vatten. För anläggningar och industrier är det en viktigt komponent för att selektera förorenande olja och metallpartiklar från att nå ut i vattendrag och reningsverk.

För att oljeavskiljaren ska vara godkänd och bibehålla sin funktion behöver den kontrolleras med jämna mellanrum. Kontrollerna går ut på att se över så att det inte finns skador och läckage som kan försämra dess funktion, och därmed potentiellt orsaka miljöskador.

6-månaderskontroll

Okulärkontroll av oljeavskiljarens kondition, olje- och slamnivå samt funktionskontroll av larm. Genomförs två gånger per år i samband med tömning.

5-årskontroll

En mer genomgående kontroll, bland annat med täthetskontroll av oljeavskiljare. Även denna genomförs i samband med tömning.

Skulle det uppstå anmärkningar så finns det åtgärder du kan göra, utan att behöva byta ut hela oljeavskiljaren. Kontakta vår kundsupport så hjälper vi dig!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down