”Det klickade vid första kontakten med Nemax”

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 18 februari 2022

I verkstadsbranschen är säker hantering av riskavfall och kemikalier ett måste. Vid Ponsses verkstadsanläggningar tvättas och servas maskiner dagligen och de har därför sedan många år jobbat med Nemax för att hitta de bästa lösningarna för sin miljöhantering.

Med åtta egna verkstäder, samt flertalet auktoriserade serviceverkstäder, krävs det samordning. Och i takt med att företaget har expanderat, har nya behov uppstått.

Miljöhandboken

– Vi behövde ett samlat grepp och en gemensam handbok för hur vi och våra verkstäder ska hantera kem- och riskavfall, förklarar Urban Folkesson.

Urban Folkesson och Daniel Åberg från Nemax gick tillsammans igenom behoven och utmaningarna i kommunikationen kring avfallshanteringen inom företaget. Resultatet blev en miljöhandbok, speciellt utformad efter Ponsses verksamhet. En samlad guide för hur företaget och auktoriserade verkstäder runt om i landet ska arbeta med hållbarhet och hantering av riskavfall.

– Miljöhandboken är tydlig och enkel att följa. För oavsett om du är platschef eller servicetekniker ute på vägarna, har alla samma krav på sig. Nu har vi allt samlat, och om det är någon som undrar hur något ska hanteras finns handboken alltid till hands, säger Urban Folkesson.

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för Ponsse AB och det sista decenniet har mer fokus lagts vid just miljöarbete.

– Det klickade vid första kontakten med Nemax och sedan dess har samarbetet fortsatt. Idag hjälper Nemax oss med alla miljöfrågor. Både i den praktiska avfallshanteringen och övervakning av våra spilloljecisterner, men de fungerar även som en rådgivande roll.

– ”Nemax är alltid lyhörda och löser vad som än uppstår”, avslutar Urban Folkesson.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down