top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Slamsugning av oljeavskiljare

Drift och underhåll - oljeavskiljare

Digital övervakning av oljeavskiljare

Sköter du din oljeavskiljare på rätt sätt? Som verksamhetsutövare är det viktigt att din oljeavskiljare fungerar som den ska. Du har ett ansvar enligt gällande miljölagstiftning att kontrollera, tömma och rengöra den enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och myndigheternas krav. Med Nemax drift- och underhållsavtal sköter vi din oljeavskiljare åt dig och säkerställer att den är i god funktion.

Vi ser till att:

  • din oljeavskiljare töms enligt regelbundet mellanrum

  • din oljeavskiljare kontrolleras enligt gällande bestämmelser

  • rännor och andra eventuella slamuppfång töms

  • slammet rapporteras och skickas för bästa möjliga avsättning

Vill du att vi tar din oljeavskiljare? Fyll i formuläret här!

2.

En av våra experter på oljeavskiljare kontaktar dig för behovsanalys.

3.

Vi genomför en inventering på din anläggning och tar fram en plan för lämpligt underhåll och tömningsintervaller av oljeavskiljare och eventuella tvättrännor. Vi kartlägger även myndighetskraven som du omfattas av.

4.

Informationen sammanställs och schemaläggs digitalt.

5.

Tömning och kontroll utförs efter fastställd intervall enligt standarden SS-EN858-2.

6.

Kontrollrapport upprättas och finns tillgänglig för dig på Mina Sidor.

7.

Oljeavskiljarslam klassas som farligt avfall och omfattas av anteckningsskyldighet. Vi rapporterar avfallet till Naturvårdsverket.

8.

Klart! Avfallsstatistiken finns nu tillgänglig för dig på Mina Sidor på vår webb.

Så här går det till

Personlig expert

Henrik Falkenström

Miljörådgivare & Säljare

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring drift och underhållsavtal!"

Underhåll av oljeavskiljare

Tack! Någon av våra experter återkommer till dig inom kort.

Behöver du hjälp med hantering av farligt avfall? Fyll i formuläret! 

Vill du att vi tar hand om din oljeavkiljare? Fyll i formuläret.

bottom of page