top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Micke Palmroth

Egenkontroll

Alla verksamheter är, enligt miljöbalken, skyldiga att bedriva egenkontroll i verksamheten (26 kap. 19 § miljöbalken).

Egenkontrollen ska fungera som ett verktyg för att försäkra att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav.

Hur egenkontrollen ska utformas och dokumenteras beror på vilken typ av verksamhet du bedriver. 

Behöver du hjälp att utforma ett egenkontrollprogram för din verksamhet? Fyll i formuläret här!

Se även:

Daniel Åberg, Nemax

2.

Vår miljökonsult och expert på egenkontrollprogram kontaktar dig för en första behovsanalys. 

3.

Vi utformar egenkontrollprogram anpassat efter din verksamhets grundläggande krav.

4.

Du har nu ett egenkontrollprogram som ligger till stöd vid din verksamhets miljöarbete. 

5.

Egenkontrollprogrammet revideras och förnyas i takt med ett din verksamhet och gällande krav förändras.  

Så här går det till

bottom of page