top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Hand i vetefält

Globala miljömål

Hållbar konsumtion och produktion

 

För att uppnå en hållbar avfallshantering behöver avfallet hanteras som en resurs. Vi som avfallsentreprenör står först i ledet, tillsammans med dig som kund, för att uppnå den förändring som krävs för att nå en cirkulär ekonomi. Under 2021 presenterade regeringen en handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi vilket är ett steg i rätt riktning, nu är det upp till oss att sätta bollen i rullning.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

 

Vi på Nemax ser alltid till att ha koll på våra mellanled. Vi säkerställer att transporter, mellanlagring och behandling av farligt avfall görs utifrån gällande tillstånd. Innan vi påbörjar ett nytt samarbete med en aktör kontrollerar vår miljökonsult och affärsjurist att alla begärda tillstånd finns.

Minska mängden avfall markant

 

Vi på Nemax strävar alltid efter bästa möjliga återvinning av avfallet utifrån avfallstrappan. Hur gör vi det då? Jo, bland annat genom flera samarbeten med behandlingsanläggningar för farligt avfall och genom att vi ständigt scannar av marknaden för nya behandlingsmetoder och tekniker.

Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar  

 

Kunskap är nyckeln till förståelse och vilja till förändring. Under 2022 inleds ett projekt där vi på Nemax föreläser på gymnasieskolor om hantering av farligt avfall och vilka konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.

Logo, gobala mljömål

De globala målen, inom Agenda 2030, är en ambitiös agenda. Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin har antagit. Allt syftar till att uppnå dessa fyra saker fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Vi på Nemax kan naturligtvis inte göra allt detta själva, men vi är övertygade om att vi tillsammans med dig som kund kan ta de små steg som är nödvändiga för att vi tillsammans ska lyckas. Nedan presenterar vi de huvudmål och delmål som vi har antagit, där vi på Nemax kan göra skillnad. På riktigt.

Läs mer om dom globala målen

bottom of page