Hur länge får man förvara farligt avfall?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 30 mars 2022

Hur länge får man som verksamhetsutövare förvara farligt avfall innan det behöver transporteras bort? Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar:

- Den här frågan är inte alldeles enkel eftersom det beror på hur man tolkar miljöbalkens definition av deponi. Om man vill göra det enkelt kan man säga att din verksamhet får lagra avfall så länge det inte orsakar någon risk för olägenhet på människors hälsa eller på miljön.

- Det innebär exempelvis att det inte skräpar ned, inte luktar, inte riskerar att läcka ut något till omgivningen, att kärlen är gjorda för att lagra under den tidsperioden. Om man uppfyller ovanstående kan det ändå anses vara deponering av avfall beroende på hur miljöbalkens definition av deponi tolkas. Bedöms avfallet utgöra en deponi får det lagras i högst ett år.

- Det finns alltså inget tydligt svar som är helt rätt i alla situationer utan det blir en bedömningsfråga huruvida det klassas som deponi eller inte just i din situation. Svaret

förutsätter att avfallet uppkommer i den egna verksamheten och inte samlas in från andra verksamheter.

/Daniel Åberg, Miljökonsult Nemax Miljöhantering AB

Behöver du hjälp, eller vill du veta mer? Kontakta oss gärna

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down