Om Nemax

Om Nemax

Vi på Nemax Miljöhantering AB ser alltid till att vara det bästa alternativet i miljö- och avfallsbranschen. På flera sätt.

 Vi på Nemax arbetar ständigt för att vara den bästa partnern vid hantering av all form av farligt avfall. Vi har kunskapen och den effektiva tekniken och vi garanterar alltid hög kvalitet i de jobb vi utför. För oss är det viktigt att alltid verka för en god miljö och hållbar utveckling och att samtidigt utgå från dina och era behov så att det passar verksamheten. För oss är det också självklart att erbjuda en personlig service, vi gör det bekvämt och bekymmersfritt för dig som kund. Det kan verka självklart, men vi kan det vi håller på med – farligt avfall.

Hållbart arbete – en självklarhet!

Vi på Nemax ser till att det avfall som vi tar hand om leds till återvinning. Vi strävar alltid efter att hitta nya lösningar för att kunna utnyttja avfall som råmaterial på marknaden. För oss har det här blivit en självklarhet. Vi, du och jag, lever i en värld med stora utmaningar. Vi lever i en tid då det är av yttersta vikt att minska miljö- och klimatpåverkan, att tillsammans arbeta för hållbara affärer.

Hållbart – hur då?

Här på Nemax gör vi alltid vårt bästa för att möta marknadens och kundens behov med innovativa lösningar. Vi kan snabbt förändra våra tjänster och vårt erbjudande utifrån de förutsättningar som råder för dig och ditt företag och – inte minst – utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi strävar alltid efter att i möjligaste mån skapa cirkulära kretslopp, där material återvinns så många gånger som möjligt. Allt för att skapa förutsättningar för en hållbar miljö. Allt för att du som kund ska känna dig trygg. Att värna om och arbeta för en bättre miljö är och har alltid varit en självklar del av vardagen för oss på Nemax. Se oss gärna som en resurs i er organisation. Låt oss vara er hjälp för ett fungerande miljöarbete.

Varmt välkommen!

Ann-Christin Bergstedt
VD NEMAX Miljöhantering AB

Historien om Nemax

.

Nemax verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen.

MELLANLAGRING AV FARLIGT AVFALL:
Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall vid Nemax Miljöhantering AB.
Ladda ner tillstånd

YRKESMÄSSIG TRANSPORT AV AVFALL/FARLIGT AVFALL:
Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen.
Ladda ner tillstånd

.

https://www.nemax.se/wp-content/uploads/2018/09/orebrovolley_cmyk-copy.png https://www.nemax.se/wp-content/uploads/2018/09/orebrovolley_cmyk-copy.png

Örebro Volley och Örebro Hockey

Att ge barn och ungdomar möjlighet att utvecklas och växa och att samtidigt värna om hälsa och idrott tycker vi är viktigt. Nemax är en stolt ambassadör för Örebro Volley och en stolt partner till Örebro Hockey.

Låt oss kontakta dig