Globala miljömål

De globala miljömålen, inom Agenda 2030

De globala målen, inom Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin tagit sig an.
Syftet är att uppnå fyra saker fram till år 2030:
Avskaffa extrem fattigdom
Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Främja fred och rättvisa
Lösa klimatkrisen
Vi på Nemax kan naturligtvis inte göra allt detta på egen hand, men tillsammans med dig som kund är vi övertygade om att vi kan ta de små steg som är nödvändiga för att lyckas tillsammans. Nedan hittar du de huvudmål och delmål som vi har antagit, där vi på Nemax kan göra skillnad. På riktigt.
Läs mer om de globala miljömålen.

Hållbar konsumtion och produktion

För att uppnå en hållbar avfallshantering behöver avfallet hanteras som en resurs. Vi som avfallsentreprenör står först i ledet, tillsammans med dig som kund, för att uppnå den förändring som krävs för att nå en cirkulär ekonomi. Under år 2021 presenterade regeringen en handlingsplan för omställning till cirkulär ekonomi vilket är ett steg i rätt riktning, nu är det upp till oss att fortsätta hålla bollen i rullning.

Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

På Nemax ser vi till att alltid ha koll på våra mellanled. Innan vi påbörjar ett nytt samarbete med en aktör kontrollerar vår miljökonsult och affärsjurist att alla begärda tillstånd finns. Vi säkerställer att transporter, mellanlagring och behandling av farligt avfall fortsätter utföras i linje med gällande tillstånd.

Minska mängden avfall markant

Vi strävar alltid efter bästa möjliga återvinning av avfall utifrån avfallstrappan. Hur gör vi det då? Jo, bland annat genom flera samarbeten med behandlingsanläggningar för farligt avfall och genom att vi ständigt scannar av marknaden för nya behandlingsmetod och tekniker.

Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Kunskap är nyckeln till förståelse och vilja till förändring. Under år 2022 inleddes ett projekt på Nemax där vi föreläser på gymnasieskolor om hantering av farligt avfall och vilka konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.
© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down