Tillstånd och certifiering

Våra tillstånd och ISO cert

Vår verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Vi erhåller även certifieringar enligt ISO 9001, 14001 och 45001.
Mellanlagring av farligt avfall:
Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av farligt avfall vid Nemax Miljöhantering AB.
Tillstånd - Mellanlagring av farligt avfall
Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall
Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614).
Tillstånd - Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall
ISO Certifiering
Certifiering i kvalitet, milljö samt arbetsmiljö utfärdat av Svensk Certifiering Norden AB.
ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018
© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down