Våra tillstånd

Vår verksamhet, Nemax Miljöhantering, är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Nedan kan du ladda ner våra tillstånd.
Mellanlagring av farligt avfall:
Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av farligt avfall vid Nemax Miljöhantering AB.
Tillstånd - Mellanlagring av farligt avfall
Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall
Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614).
Tillstånd - Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall
© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down