Miljöpolicy

Vi förenklar det dagliga miljöarbetet

Nemax Miljöhantering erbjuder produkter och tjänster inom avfallshantering som skapar förutsättningar för en bra och hållbar miljö. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår egen och våra kunders miljö genom effektiva avfallslösningar.

Nemax Miljöhantering AB erbjuder produkter och tjänster inom avfallshantering som skapar förutsättningar för en bra och hållbar miljö för våra kunder. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår egen och våra kunders miljö genom effektiva avfallslösningar.
För en hållbar utveckling har vi alltid som mål att öka vår kompetens och vårt engagemang för att utveckla vårt eget och våra kunders miljöarbete. Våra avfallstransporter effektiviseras och utvecklas ständigt då de har en miljöpåverkan. Vi skapar ett värde genom vår effektiva insamling av farligt avfall som bidrar till ökad återvinning av restprodukter.
Vi följer alltid de lagar, förordningar och krav som gäller för vår verksamhet då det är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna utföra våra tjänster. Vårt miljöarbete är varje dag en naturlig och självklar del i vår verksamhet.
Vi på Nemax har en vision och mission som ligger till grund för alla beslut vi fattar. Besluten bygger grunden för att vi – tillsammans med er som kunder – ska kunna uppnå våra mål om en  hållbar framtid.

Vår vision lyder:

”Genom att vara den naturliga partnern inom miljö- och avfallsbranschen bidra till ett hållbart samhälle”.

Och vår mission lyder:

”Med engagemang och kompetens förenkla det dagliga miljöarbetet i alla verksamheter”.

  • Vi följer alltid de lagar, förordningar och krav som gäller för vår verksamhet då det är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna utföra våra tjänster.
  • Vi arbetar alltid efter att minska vår resursanvändning i vårt dagliga och framtida arbete.
  • Vi stävar alltid efter att välja miljöanpassade produkter och tjänster.
  • Vårt mål är att utföra våra transporter till och från kund efter bästa förmåga när det gäller miljökonsekvenser, transportplan utfärdas årligen.
  • Alla på NEMAX har en mycket god kompetens inom miljöområdet då vi har lång erfarenhet i avfallsbranschen.
  • Att lyfta miljöfrågorna vid rådgivning och utbildning till våra kunder är för oss en självklarhet då det ingår i vårt dagliga arbete.
  • Alla på NEMAX arbetar ständigt för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete då det är en naturlig del i vår verksamhet.

 

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down