top of page

Är asbest farligt avfall?

Vi får ofta frågan om asbest klassas som farligt avfall. Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar.


– Ja, asbest är klassat som farligt avfall på grund av sina hälsofarliga egenskaper.


Asbest består av fibrer som när de frigörs kan fastna i lungorna på den som exponeras och öka risken för ett flertal lungsjukdomar över tid, exempelvis lungcancer.