Så här ofta ska du kontrollera din oljeavskiljare

Skribent: Rode Gradin
Datum: 12 september 2023

För att en oljeavskiljare ska vara godkänd och bibehålla sin funktion behöver den tömmas och kontrolleras med jämna mellanrum. Men hur ofta behöver du göra det? Det får du svar på här.

Oljeavskiljarens funktion är att avskilja slam och olja från vatten. En viktig komponent för att förhindra att förorenande olja och metallpartiklar når våra vattendrag och reningsverk. Myndigheterna ställer krav på att du som verksamhetsutövare ska hantera och underhålla din oljeavskiljare på ett korrekt sätt, för att förhindra skada på hälsa och miljö.

Kontroll av oljeavskiljare ska enligt branschstandarden ske minst var 6:e månad, det vill säga två gånger per år. Okulärkontrollen genomförs i samband med tömning, där erfaren personal går igenom oljeavskiljarens kondition, larm samt olje- och slamnivå.

Klicka här för att läsa mer om kontroll av oljeavskiljare.

I samråd med tillsynsmyndigheten kan det vid särskilda omständigheter vara motiverat att göra avsteg från rekommendationerna.

Behöver du hjälp med att tömma och kontrollera din oljeavskiljare? Kontakta oss så hjälper vi dig!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down