Så här tar du hand om kanyler och sjukvårdsavfall

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 18 januari 2023

Avfall i form av kanyler, läkemedel, biologiskt avfall eller andra typer av sjukvårdsavfall klassas som farligt avfall och behöver därför tas om hand på rätt sätt. Men hur? Vi förklarar.

Enligt lag måste kanyler och sjukvårdsavfall hanteras som farligt då de klassas som skadligt för hälsa och miljö. Det innefattar bland annat stickande och skärande avfall, läkemedel, samt kvicksilverhaltiga tandlagningar (amalgam), smittförande och biologiska avfall.

– Riskavfallet är både farligt gods och avfall eftersom det finns faror och risker kopplade till hanteringen, förklarar vår säkerhetsrådgivare Cristina.

– Avfallets egenskaper kan, om de inte hanteras rätt, skada vår miljö och framkalla sjukdom hos människor eller djur. Därför finns det regler kring hur detta ska sorteras, förpackas och även transporteras.

Avfall enligt ovan förvaras och transporteras i godkända riskavfallskärl som uppfyller de krav som krävs för transport. Kärlen kan vara gula eller svarta beroende på avfallets karaktär. Är du osäker på vad för kärl just ni behöver, hjälper vi er med det.

Vilka riktar sig vår tjänst Kanyler och sjukvårdsavfall till?

– De som på något sätt förvarar eller använder det farliga avfallet och behöver hjälp med hantering och rapportering. Exempelvis vårdenheter, laboratorier, salonger och kliniker, säger Sarah, vår expert inom området.

Hur återvinns sjukvårdsavfall?

– Efter transport och hantering av oss går avfallet vidare till förbränning, där energin i avfallet återvinns genom att producera fjärrvärme, förklarar Daniel, Miljökonsult.

Har du några frågor eller funderingar gällande kanylhantering eller läkemedelsavfall? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kundsupport.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down