top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Cristina, Säkerhetsrådgivare Nemax

Säkerhetsrådgivare

Avsänder eller transporterar din verksamhet farligt gods?

 

Alla verksamheter som gör det ska ha en utsedd säkerhetsrådgivare registrerad hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att se till så farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.

Vi har flera säkerhetsrådgivare här på Nemax som kan hjälpa dig. Vi är ackrediterade för samtliga transportslag:

  • Vägtransport (ADR)

  • Järnvägstransport (RID)

  • Sjötransport (IMDG) 

  • Flygtransport (IATA)

Behöver du en säkerhetsrådgivare till din verksamhet? Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert!

Se även:

Referenskunder

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco

Säkerhetsrådgivare 

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring Säkerhetsrådgivning"

Cistina Bégez Carrasco
Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert.
Inom vilka transportslag hanteras det farliga godset?
På vilka sätt hanteras farligt gods i verksamheten?
bottom of page