• Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Cristina, Säkerhetsrådgivare Nemax

Säkerhetsrådgivare

Avsänder eller transporterar din verksamhet farligt gods?

 

Alla verksamheter som gör det ska ha en utsedd säkerhetsrådgivare registrerad hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att se till så farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs.

Vi har flera säkerhetsrådgivare här på Nemax som kan hjälpa dig. Vi är ackrediterade för följande transportslag:

  • Vägtransport (ADR)

  • Järnvägstransport (RID)

  • Sjötransport (IMDG) 

Behöver du en säkerhetsrådgivare till din verksamhet? Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert!

Se även:

2.

En av våra säkerhetsrådgivare för farligt gods kontaktar dig för en första behovsanalys. 

3.

Du får ett förslag på ett upplägg anpassat efter din verksamhet. 

4.

Säkerhetsrådgivaren registreras nu för din verksamhet på MSB:s databas.

5.

Någon av våra Säkerhetsrådgivare besöker dig för ett uppstartsmöte. 

6.

Behovsanalys och inventering genomförs i din verksamhet. Eventuella rutiner upprättas. 

7.

Din säkerhetsrådgivare finns tillgänglig för dig vid eventuella frågor som berör farligt gods och håller dig uppdaterad på lagförändringar.

8.

Vi skapar en årsrapport till din verksamhet som beskriver arbetet och rutinerna kring farligt gods. 

9.

Klart! Årsrapporten finns nu lättillgänglig på Mina sidor vid eventuellt tillsynsbesök. 

Så här går det till

Referenskunder

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco

Säkerhetsrådgivare 

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring Säkerhetsrådgivning"

Cistina Bégez Carrasco
Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert.

Tack, någon av våra säkerhetsrådgivare kontaktar dig inom kort.

Inom vilka transportslag hanteras det farliga godset?
På vilka sätt hanteras farligt gods i verksamheten?