top of page
 • Vit Instagram Ikon
 • Vit Facebook Ikon
 • Vit Edin Ikon

98 objekt hittat för ""

Andra sidor (59)

 • Cut & Care - Frisöravfall | Nemax Miljöhantering AB

  Cut & Care - frisöravfall 1 — Tryggt. Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs. 1 — Tryggt. Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs. 2 — Snyggt. Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Därför har vi tagit fram snygga och stilrena sorteringskärl och även printat material, som klisterdekaler till exempel, så att ni med stolthet kan visa att ni också är med och bidrar till ett hållbart samhälle. 3 — Enkelt. Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning, upphämtning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden. Våra kärl Tre-facks kärl Storlek 3x45 liter HxBxD 755x1100x385 mm ​ Här sorterar du: Sprayflaskor Färg/färgrester Blekmedel/blekmedelsrester Elektronik Storlek 42 liter ​ Här sorterar du: Elektronik Känn ingen oro. Räcker inte kärlet till, kompletterar vi med ett extra buffertkärl vid nästa leverans. Jag tror inte att allt mitt farliga avfall kommer att få plats i kärlet, hur gör jag då? Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering: • Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen. • Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten. • Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport. • Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen. • Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas. • Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas. OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) som tar mot ditt farliga avfall har tillstånd att ta mot farligt avfall samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare. Hur gör jag om jag vill hantera mitt farliga avfall själv? I samband med leverans av ditt kärl kommer vi kunna ta hand om det avfallet du samlat på dig. Hur det ska packas och hanteras informeras via mejl i god tid innan leverans. Jag har redan avfall samlat. Hur blir jag av med det? Naturligtvis kan ni göra det. Salongen kommer att ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostanden delas upp. Kan jag dela månadskostnaden mellan stolarna på salongen? Du kommer i samband med leveransen att få en sorteringsinstruktion där det tydligt framgår hur du ska sortera ditt avfall. Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad. Det kan dessutom vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerat för att det ska vara klassat. Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på detta. Allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden. ”Better safe than sorry” Det gör du med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken) Hur vet jag att ett avfall är farligt eller inte? Info om exakt leveransvecka kommer informeras via mejl efter avslutat köp. Du börjar debiteras först efter att vi levererat ditt kärl. När kommer jag att få mitt kärl levererat? Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Nemax anser inte resursåtgången mot den ökade nyttan vara rimlig. Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken) Jag har hört att stolar med olika organisationsnummer ska rapportera separat till Naturvårdsverket. Stämmer det? Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket. Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna? Läs våra avtal och allmänna villkor här Hur ser tjänstens avtalsvillkor ut? Frågor & svar Två paket Har du en stor eller en mindre salong? Oavsett vad kan vi hjälpa dig. Våra paket är helt bindningsfria med 3 månaders uppsägningstid ​ Är du osäker på vilket paket som passar din salong bäst? Kontakta vår kundsupport på info@nemax.se eller via telefon 0585-26095 så hjälper vi dig. Uppstart Leverans genomförs regionvis och du får information via mejl/SMS inför leveransen. ​ Har du farligt avfall lagrat? Vi hjälper dig gärna att ta hand om det i samband med leverans av dina kärl. Krångligt med rapportering till Naturvårdsverket? Vi löser det åt dig. ​ Att hantera farligt avfall på rätt sätt kan vara svårt, och trist för den delen. Vi har därför tagit fram en tjänst just till dig som frisör för att hjälpa dig med det. ​ Vi hämtar avfallet med våra egna fordon, återvinner avfallet och rapporterar till Naturvårdsverket åt dig. Allting ingår i den fasta månadsavgiften. Och du kan känna dig trygg med att gällande lagkrav uppfylls. Lilla salongen Hämtning varannan månad Vad som ingår ​ Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax) Återvinning av avfallet Rapportering till Naturvårdsverket Anpassat kärl för sortering (se kärl) Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal Tömning varannan månad Rek. salongsstorlek: 1-3 frisörer Fast pris per månad 499 kr Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller. Beställ (998 kr/hämtning) Stora salongen Hämtning varje månad Vad som ingår ​ Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax) Återvinning av avfallet Rapportering till Naturvårdsverket Anpassat kärl för sortering (se kärl) Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal Tömning varje månad Rek. salongsstorlek: 4-7 frisörer Fast pris per månad 799 kr (799 kr/hämtning) Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller. Beställ Referenskunder Direktkontakt Sarah Jelving Expert - Cut & Care ​ sarah.jelving@nemax.se 076 - 79 260 95 ​ "Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring frisöravfall" Två paket Har du en stor eller en mindre salong? Oavsett vad kan vi hjälpa dig. Våra paket är helt bindningsfria med 3 månaders uppsägningstid ​ Är du osäker på vilket paket som passar din salong bäst? Kontakta vår kundsupport på info@nemax.se eller via telefon 0585-26095 så hjälper vi dig. Uppstart Leverans genomförs regionvis och du får information via mejl/SMS inför leveransen. ​ Har du farligt avfall lagrat? Vi hjälper dig gärna att ta hand om det i samband med leverans av dina kärl. Krångligt med rapportering till Naturvårdsverket? Vi löser det åt dig. ​ Att hantera farligt avfall på rätt sätt kan vara svårt, och trist för den delen. Vi har därför tagit fram en tjänst just till dig som frisör för att hjälpa dig med det. ​ Vi hämtar avfallet med våra egna fordon, återvinner avfallet och rapporterar till Naturvårdsverket åt dig. Allting ingår i den fasta månadsavgiften. Och du kan känna dig trygg med att gällande lagkrav uppfylls. Lilla salongen Hämtning varannan månad Vad som ingår ​ Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax) Återvinning av avfallet Rapportering till Naturvårdsverket Anpassat kärl för sortering (se kärl) Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal Tömning varannan månad Rek. salongsstorlek: 1-3 frisörer Fast pris per månad 499 kr Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller. Beställ Stora salongen Hämtning varje månad Vad som ingår ​ Hämtning (samtliga transporter utförs av experter från oss på Nemax) Återvinning av avfallet Rapportering till Naturvårdsverket Anpassat kärl för sortering (se kärl) Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal Tömning varje månad Rek. salongsstorlek: 4-7 frisörer Fast pris per månad 799 kr Tjänsten är helt bindningsfri, tre månaders uppsägning gäller. Beställ Referenskunder Direktkontakt Sarah Jelving Expert - Cut & Care ​ sarah.jelving@nemax.se 076 - 79 260 95 ​ "Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring frisöravfall" 1 Tryggt. Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall och hjälper idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi har alla de tillstånd för transporter, lagring och hantering av farligt avfall som krävs. 2 Snyggt. Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Därför har vi tagit fram snygga och stilrena sorteringskärl och även printat material, som klisterdekaler till exempel, så att ni med stolthet kan visa att ni också är med och bidrar till ett hållbart samhälle. 3 Enkelt. Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning, upphämtning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden. Känn ingen oro. Räcker inte kärlet till, kompletterar vi med ett extra buffertkärl vid nästa leverans. Jag tror inte att allt mitt farliga avfall kommer att få plats i kärlet, hur gör jag då? Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering: • Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen. • Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten. • Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport. • Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen. • Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas. • Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas. OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) som tar mot ditt farliga avfall har tillstånd att ta mot farligt avfall samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare. Hur gör jag om jag vill hantera mitt farliga avfall själv? I samband med leverans av ditt kärl kommer vi kunna ta hand om det avfallet du samlat på dig. Hur det ska packas och hanteras informeras via mejl i god tid innan leverans. Jag har redan avfall samlat. Hur blir jag av med det? Naturligtvis kan ni göra det. Salongen kommer att ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostanden delas upp. Kan jag dela månadskostnaden mellan stolarna på salongen? Du kommer i samband med leveransen att få en sorteringsinstruktion där det tydligt framgår hur du ska sortera ditt avfall. Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad. Det kan dessutom vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerat för att det ska vara klassat. Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på detta. Allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden. ”Better safe than sorry” Det gör du med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken) Hur vet jag att ett avfall är farligt eller inte? Info om exakt leveransvecka kommer informeras via mejl efter avslutat köp. Du börjar debiteras först efter att vi levererat ditt kärl. När kommer jag att få mitt kärl levererat? Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Nemax anser inte resursåtgången mot den ökade nyttan vara rimlig. Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken) Jag har hört att stolar med olika organisationsnummer ska rapportera separat till Naturvårdsverket. Stämmer det? Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen. Läs nyhet på Naturvårdsverket. Kan jag få vite om jag inte följer bestämmelserna? Läs våra avtal och allmänna villkor här Hur ser tjänstens avtalsvillkor ut? Frågor & svar

 • Home | Nemax Miljöhantering

  Page not found. (Error 404) Double check the website address and retype it in the address bar—or return to homepage. Back to Homepage

 • Cut & Care - Bäställningsformulär | Nemax Miljöhantering AB

  Cut & Care - Beställningsformulär Beställ Företag Organisationsnummer Leveransadress Postnummer Postort Fakturamejl Förnamn Efternamn Mejl Mobilnummer Paket 1-3 frisörer 4-7 frisörer Medlem i Frisörföretagarna? Ja Nej Jag godkänner villkoren för Cut & Care Medlem i Frisörföretagarna? Ja Nej Hur fick du veta om oss? arrow&v Jag vill även ha med en riskavfallsbehållare för sortering av rakblad, saxar och kanyler Ja Nej

Visa alla

Blogginlägg (39)

 • Cisternkontroll - det här gäller

  Tankar och cisterner som innehåller spillolja, lösningsmedel eller annan brandfarlig vätska ska enligt lag kontrolleras vart sjätte eller tolfte år. Men varför? Vi förklarar. Om du har en cistern som innehåller brandfarlig vätska ska den besiktas av ett ackrediterat organ enligt Swedac. Besiktningen utförs för att kontrollera så att cisternen inte påverkar miljön eller medför hälsofaror genom exempelvis läckage. Det finns dock undantag. Cisternbesiktningar utifrån MSB:s föreskrifter gäller inte för: Cisterner utan anslutna rörledningar Cisterner med innehåll av vätska som inte är brandfarlig, alltså en flampunkt som är över 100 grader. Cisterner som innehåller mindre än 1 kubik. Ovanstående förutsätter att cisternen inte står inom ett vattenskyddsområde eller andra omständigheter som motiverar en besiktning utifrån miljölagstiftningen. Behöver du hjälp med Cisternkontroll? Fyll i formuläret här så kontaktar någon av våra experter dig!

 • Radioinslag: Det här bör du tänka på vid brand i litiumbatteri

  I ett radioinslag i P4 Örebro berättar vår säkerhetsrådgivare Cristina om utmaningen och riskerna med bränder i litiumbatterier. – Det är ett komplex ämne, förklarar hon. Reportrar från P4 Örebro på besök på Nemax för att prata om hantering av litiumbatterier. Ökad användning av el- och hybridbilar betyder ökad risk för potentiellt svårsläckta bränder. Till skillnad från bränsledrivna fordon är elmotorer svårsläckt då det sker en process i batteriet som gör att det kan återantändas upp till 200 gånger. – Det är ett väldigt komplext ämne. Det bästa möjliga sättet att släcka ett elbilsbatteri är att kyla ned det. Man kan använda brandfilt för att ha en temporär lösning innan man forslar in det i vatten, berättar Cristina. Uppskattningen är att det som idag är 200 tusen elbilar kommer öka till 2,6 miljoner vid år 2030. Det kräver i sin tur mer kunskap och nya lösningar i sortering, hantering och släckningsarbete vid eventuell brand. – Vi jobbar aktivt för att ta fram olika lösningar just för hantering och förvaring av litiumbatterier och vad för skyddsåtgärder man kan ha hos verksamheter som har just de här batterierna, säger Cristina. Vad behöver man tänka på? – Att säkerställa kunskap och kompetens inom området. Det bästa är att ha ett pågående brandskyddsarbete där man ser över vart man förvarar dem och vad man har för utrustning för att kunna hantera en eventuell brand. Förutom el- och hybridbilar finns litiumbatterier i allt ifrån telefoner, till Hoverboards och olika laddningsbara produkter. – Man behöver ha i åtanke att det finns processer som kan starta igång i ett batteri bara genom att du tappar det i backen. Då pratar jag om litiumbatterier i allmänhet. Har en elbil krockat behöver det undersökas, förklarar Cristina.

 • Höjdpunkter från Automässan 2023

  Mellan den 18-21 januari befann vi på Nemax oss på Automässan i Göteborg. Fyra intensiva dagar med spännande och givande möten. Kolla här för att se några ögonblick från mässan! Med närmare 250 utställare är Automässan Nordens största mötesplats för motorbranschens service- och eftermarknad. En mässa som sker vart tredje år med företag representerade från flera olika länder. Vi fanns på plats för att berätta om våra tjänster och vad vi kan erbjuda för att göra miljöarbetet enkelt för kunder inom bland annat motorbranschen. På onsdagen befann sig bland annat vår miljörådgivare David på plats för att välkomna mässans första besökare i vår monter. David presenterade Nemax i en av seminarielokalerna och pratade om vikten av ett hållbart arbete på bilverkstäderna. Montern färdigbyggd och redo. Presentation av Nemax. Under torsdagen anslöt fler från team Nemax för att stärka upp och finnas där för de över 19 000 besökarna som befann på plats under mässans fyra dagar. Niklas, Oscar, David, Henrik, Cristina, Janne och Daniel - teamet som befann sig i montern under torsdagen. Vår miljökonsult Daniel visar upp ett av våra kompletta miljöförråd som vi hade med oss i montern. Perfekt för dig som har en verksamhet med en mindre mängd farligt avfall. Under fredagen hade vi finbesök i montern av en vad vi skulle kalla legend inom Nemax - Stig Carlsson! Medgrundare tillsammans med vår VD Anki Bergstedt och en viktig grundsten i den verksamhet som Nemax är idag. Johan Bergstedt och Stig Carlsson, samma radarpar som på Automässan för 20 år sedan. Vi på Nemax vill även passa på att tacka er som besökte vår monter under mässan. Ett givande tillfälle där vi tillsammans får chansen att se framåt på vårt mål mot en mer hållbar framtid!

Visa alla
Röd Audi Nemax, Solnedgång

Sökresultat

bottom of page