• Vit Instagram Ikon
 • Vit Facebook Ikon
 • Vit Edin Ikon

79 objekt hittat

Sidor (55)

 • Nemax Miljöhantering AB | Säkerhetsrådgivare

  Säkerhetsrådgivare Avsänder eller transporterar din verksamhet farligt gods? Alla verksamheter som gör det ska ha en utsedd säkerhetsrådgivare registrerad hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Säkerhetsrådgivaren har till uppgift att se till så farligt gods skickas och transporteras under bästa möjliga säkerhetsförhållanden och att skador i samband med transporterna förebyggs. ​ Vi har flera säkerhetsrådgivare här på Nemax som kan hjälpa dig. Vi är ackrediterade för följande transportslag: ​ Vägtransport (ADR) Järnvägstransport (RID) Sjötransport (IMDG) ​ Behöver du en säkerhetsrådgivare till din verksamhet? Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert! ​ Se även: Förskrifterna Farligt avfall ADR 1.3 Utbildning 1. Du fyller i formuläret nedan. 2. En av våra säkerhetsrådgivare för farligt gods kontaktar dig för en första behovsanalys. 3. Du får ett förslag på ett upplägg anpassat efter din verksamhet. 4. Säkerhetsrådgivaren registreras nu för din verksamhet på MSB:s databas. 5. Någon av våra Säkerhetsrådgivare besöker dig för ett uppstartsmöte. 6. Behovsanalys och inventering genomförs i din verksamhet. Eventuella rutiner upprättas. 7. Din säkerhetsrådgivare finns tillgänglig för dig vid eventuella frågor som berör farligt gods och håller dig uppdaterad på lagförändringar. 8. Vi skapar en årsrapport till din verksamhet som beskriver arbetet och rutinerna kring farligt gods. 9. Klart! Årsrapporten finns nu lättillgänglig på Mina sidor vid eventuellt tillsynsbesök. Så här går det till ​ Referenskunder Personlig expert Cristina Béguez Carrasco Säkerhetsrådgivare ​ cristina.beguez@nemax.se 070 - 376 90 95 ​ "Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring Säkerhetsrådgivning" Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert. Namn Mejl Företag Skicka Tack, någon av våra säkerhetsrådgivare kontaktar dig inom kort. Adress Telefon Inom vilka transportslag hanteras det farliga godset? Vägtransport Järnvägstransport Sjöfartstransport Flygtransport På vilka sätt hanteras farligt gods i verksamheten? Transporterar Avsänder Lastar / Lossar Annan hantering

 • Nemax Miljöhantering AB | Medarbetare

  Medarbetare Nicklas Pålerud Försäljningschef ​ 072 - 702 60 95 nicklas.palerud@nemax.se ​ Expert på: Farligt Avfall Larm & Nivåövervakning Produkter & Utrusning ​ Mikael Palmroth Miljörådgivare & Säljare ​ 070 - 532 60 95 mikael.palmroth@nemax.se ​ Expert på: Farligt avfall Vattenprovtagning Oljeavskiljare Henrik Falkenström Miljörådgivare & Säljare ​ 070 - 101 09 88 henrik.falkenstrom@nemax.se ​ Expert på: Farligt avfall Sarah Jelving Kundsupport ​ 076 - 792 60 95 sarah.jelving@nemax.se ​ Expert på: Transportplanering Cut & Care Beställningar Cristina Béguez Carrasco Säkerhetsrådgivare & Projektledare ​ 070 - 376 90 95 cristina.beguez@nemax.se ​ Expert på: Säkerhetsrådgivning Utbildningar ​ Daniel Åberg Miljökonsult ​ 070 - 542 60 95 daniel.aberg@nemax.se ​ Expert på: Miljölagstiftning Avfallsavsättningar Stefan Grandin Lagerchef & Tekniker ​ 070 - 391 90 70 stefan.grandin@nemax.se ​ Expert på: Vattenprovtagning Kemsortering Larm & Nivåövervakning Johanna Petersson Administratör & Kundsupport ​ ​ johanna.petersson@nemax.se ​ Expert på: Fakturering Transport Beställningar Janne Borg Miljörådgivare & Säljare (Konsult) ​ 070 - 238 84 93 janne.borg@nemax.se ​ Expert på: Farligt Avfall Vattenrening Vattenprovtagning David Bergstedt Miljörådgivare & Säljare ​ 070 - 792 60 95 david.bergstedt@nemax.se ​ Expert på: Farligt Avfall Vattenprovtagning Säkerhetsrådgivning Sara Lundell Administratör & Kundsupport (Föräldraledig) ​ sara.lundell@nemax.se ​ Expert på: Fakturering Transport Beställningar Anki Bergstedt VD ​ 070 - 652 60 95 anki.bergstedt@nemax.se Mikael Johansson Lager & Chaufför - Cut & Care ​ 072 - 713 22 62 mikael.johansson@nemax.se ​ Expert på: Transport Sortering Adrian Hjärtedal ADR Chaufför ​ 070 - 762 60 95 adrian.hjartedal@nemax.se ​ Expert på: Transport Sortering Robert Larsson ADR Chaufför ​ 070 - 518 79 25 robert.larsson@nemax.se ​ Expert på: Transport Sortering Johan Bergstedt Fastighetschef ​ 070 - 330 79 45 johan.bergstedt@nemax.se Oscar Bergstedt Chaufför & Tekniker ​ 076 - 840 18 53 oscar.bergstedt@nemax.se ​ Expert på: Vattenprovning Transport Patrik Löfling Tekniker & Fastighetsskötare ​ 073 - 098 92 26 patrik.lofling@nemax.se ​ Expert på: Vattenprovning Rode Gradin Social Media Manager ​ 070 - 677 94 95 rode.gradin@nemax.se ​ ​

 • Intresseanmälan | Nemax Miljöhantering AB

  Intresseanmälan Kontakta mig! Företag Ort Förnamn Efternamn Mejl Mobilnummer Välj vilka tjänster du är intresserad av? Avfallshantering Kompletta miljöstationer Kontroller och besiktningar Larm och nivåövervakning Miljökonsult Utbildningar Vattenrening Vattenprovtagning Tack! Någon från oss på Nemax kommer höra av sig till dig inom kort.

Visa alla

Blogginlägg (24)

 • Vad är farligt avfall?

  Vad är egentligen farligt avfall? Finns det några enkla knep för att ta reda på om ditt avfall är farligt eller inte? Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar. Vad är farligt avfall? - Farligt avfall är ett samlat begrepp för det avfall som på lång eller kort sikt kan orsaka skada på människa och miljö. Avfallet klassas som farligt om något utav följande uppfylls: Avfall med egenskaper som till exempel brandfarligt, giftigt, frätande eller cancerframkallande. Ämnet/avfallet har tilldelats någon av farosymbolerna på bilden nedan Är du osäker bör fallet klassas som farligt i enlighet med försiktighetsprincipen Vad bör man tänka på när man hanterar farligt avfall? Att avfallet har farliga egenskaper och därför ska hanteras med försiktighet. Det finns ett antal lagar och regler man behöver ta hänsyn till när det ska omhändertas, framförallt i en yrkesmässig verksamhet. Farligt avfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet ska rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister. Läs mer om vad som gäller angående rapportering Tomma förpackningar som innehållit farligt avfall hanteras i regel som farligt avfall eftersom det kan finnas rester kvar. Har du fler funderingar kring farligt avfall? Välkommen att kontakta mig /Daniel Åberg Miljökonsult, Nemax Miljöhantering AB Kontaktuppgifter

 • “Nemax tillgänglighet avgjorde valet av ny säkerhetsrådgivare”

  Sedan 2020 har Nemax jobbat med säkerhetsrådgivning på Würth Svenska ABs huvudkontor och lager i Örebro. – En av våra policys på Würth är ordning och reda och det är viktigt att vi gör rätt hela vägen, vilket Nemax hjälper oss att lyckas med här, berättar Didier Nzikoruriho, Superuser på Würth i Örebro. Würth Svenska AB ingår i den internationella koncernen som är ett familjeföretag med koncernhuvudkontor i södra Tyskland, etablerat 1945. Würth bedriver försäljning inom fästmaterial och montageteknik, vilket innebär att de avsänder farligt gods. En sådan verksamhet kräver säker hantering och leverans och de måste ha en utsedd säkerhetsrådgivare hos MSB. Tydlig och korrekt säkerhet Würth kom till Sverige 1967 och har idag över 30 butiker runt om i Sverige och runt 450 anställda. På huvudkontoret och lagret i Örebro hjälper Nemax Würth med säkerhetsrådgivning. – Vi är skyldiga att deklarera varorna vi skickar ut till kunder, det finns lagar bakom det och då har vi valt att samarbeta med Nemax som säkerhetsrådgivare, för korrekt hantering och säkerhet, berättar Didier och fortsätter: – Till en början hade vi en annan säkerhetsrådgivare, men tillgängligheten, Nemax goda rykte och att vi är geografiskt nära gjorde att vi bytte till Nemax. Samarbete och förståelse All lagerpersonal på Würth, alla personer som på något vis är involverade i transport av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 ADR. Utbildningarna uppdateras och hålls med jämna mellanrum av säkerhetsrådgivare på Nemax. Det här syftar till att medarbetarna ska få en god uppfattning om de risker som finns och vilka regler som ska tillämpas vid hantering av farligt gods. – Genom att vi på Nemax både är säkerhetsrådgivare och håller i 1.3-utbildningarna på Würth säkerställer det oss vilken kunskap som finns, då vet jag vilket material som alla har gått igenom, det blir ett integrerat samarbete, säger Cristina Béguez Carrasco, säkerhetsrådgivare på Nemax. – Utöver det kan vi kontakta Nemax vid frågor, fortsätter Didier. Vi har ett gäng produkter som ska märkas med olika etiketter, det är skönt att vi kan kontakta Cristina eller kollegorna på Nemax om det är några oklarheter. Det är viktigt att känna sig trygg i att lyfta varenda liten fråga man har, man ska inte chansa utan känna sig bekväm att dubbelkolla och fråga. Didier berättar att tryggheten och tillgängligheten även var kriterier gällande val av säkerhetsrådgivare. – Vi har bra kontakt, Nemax är väldigt tillgängliga vilket är A och O när det gäller samarbetspartners. Ni är etablerade i Örebro och vi vet att ni kan rycka in när det behövs.

 • “Lagar och regler, det blir inga problem för det löser ju Nemax”

  På Stjernsunds gård i Askersund hjälper Nemax till med hantering av farligt avfall. Mikael Gilbertsson, ägare av Stjernsunds gård berättar om samarbetet med Nemax: – Livet blir så mycket enklare när man har med Nemax att göra, det är verkligen så. Nemax löser våra behov med att ta hand om farligt avfall. Ett jättebra verktyg i vår miljöapproach. Ett långt och troget samarbete På Stjernsunds gård tar en mängd aktiviteter plats så som lantbruk, äggproducering och gårdsbutik. Mikael Gilbertsson har drivit verksamheten sedan 1994 och har 20 anställda. Samarbetet med Nemax sträcker sig minst 20 år tillbaka i tiden. För Mikael känns det tryggt och han vet att Nemax löser de problem som kan uppstå. – Nemax vet ju vad det handlar om, en del av Nemax kommer från lantbruket i grunden vilket gör att jag är trygg i att jag vet att ni har kunskapen om vad vi kan ha för avfall här. "Lös problemet och de löste problemet" Istället för att bromsas av regler kan Nemax hjälpa till med de bitarna för att kunderna ska kunna fokusera på det de är experter på. På Stjernsunds gård hjälper vi till exempel till med att ta hand om farligt avfall och rapportera in det till Naturvårdsverket. – Ni tar hand om de saker vi själva är dåliga på. Ni har koll på det nya. När man själv känner att man missat något eller är sent ute och ringer Nemax så svarar ni att det redan är löst.

Visa alla
Röd Audi Nemax, Solnedgång

Sökresultat