Sortera rätt

Farligt avfall kan innehålla ämnen som är giftiga, brandfarliga, reaktiva, miljöfarliga och cancerframkallande. För att hantera och återvinna avfallet rätt behöver det också sorteras rätt. Att ha anpassade kärl är en nödvändighet för att verksamheten ska fungera, det sparar dessutom tid och förbättrar arbetsmiljön. Vi på Nemax hjälper dig gärna med ett säkert och miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall.

Kontaktuppgifter

0585-260 95
info@nemax.se