Frisörsalonger

Cut & Care – Hantering av farligt avfall från frisörsalonger

Alla frisörsalonger är skyldiga att rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Sprayflaskor, färgrester, blekmedel och elektronik - allt farligt avfall ska enligt lag tas om hand på rätt sätt.
Men att hantera farligt avfall kan upplevas svårt. Därför har vi tagit fram en tjänst till just dig som frisör för att göra det enklare.
Vi på Nemax är experter på farligt avfall och erbjuder dig som frisörföretagare en helhetslösning. Med det kan du känna dig trygg att salongen uppfyller alla lagstadgade skyldigheter.

Paketen

Oavsett om din salong är stor eller liten, finns vi här för att hjälpa dig. Våra paket är bindningsfria och till en fast månadskostnad.
Är du osäker på vilket paket som passar bäst för din salong? Tveka inte att kontakta vår kundsupport på info@nemax.se eller ringa oss på 0585–260 95. 
*Pris exklusive moms

Det här ingår:

Avfallskärl
Hämtning enligt schema
Rapportering till Naturvårdsverket
Rådgivning från våra experter på Nemax
Tillgång till statistik och dokument på Nemax kundportal

Lilla salongen

Hämtning varannan månad
499 kr/mån
Beställ

Stora salongen

Hämtning varje månad
799 kr/mån
Beställ

Referenser

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret du letar efter? Kontakta vårt kundsupportteam.

Vi förstår att det kan bli mycket avfall under vissa perioder, därför finns det alltid tomma säckar i botten av kärlet.
Som tillfällig lösning kan ni byta ut den fulla säcken och ställa den åt sidan. Vi tar med alla säckar i samband med tömning! Har du begränsat med utrymme på salongen kan vi gemensamt komma överens om tajtare tömningsintervall eller större/fler kärl.

Naturligtvis kan du hantera ditt farliga avfall själv. Nedan följer några punkter du ska beakta vid intern hantering:

• Tillstånd för transport av farligt avfall ska sökas vid Länsstyrelsen 5 kap. avfallsförordningen.
• Transportdokument enl. 19 § Avfallsförordningen ska medföras i transportenheten.
• Anteckningsskyldighet enl. 6 kap 1–5 §§ avfallsförordningen ska påbörjas innan transport.
• Anteckningar ska sparas i minst 3 år. Enl. 6 kap 6 § avfallsförordningen.
• Om du har under 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten ska kap. 16 Bilaga-S i ADR, Lagen om transport av farligt gods beaktas.
• Om du har över 30 kg aerosoler (Sprayflaskor) i transportenheten skall samtliga kapitel i bilaga 1 och 2 i ADR-S, lagen om transport av farligt gods beaktas.

OBS: Försäkra dig om att aktören (insamlaren) har tillstånd att ta emot farligt avfall. Samt att de rapporterar in dina avfallsmängder till Naturvårdverket som insamlare.

Naturligtvis kan ni göra det!
Salongen kommer ha en avtals- och avfallsansvarig som blir fakturerad. Sedan är det upp till salongen att bestämma internt hur kostnaden delas upp.

I samband med leveransen kommer du få en sorteringsinstruktion där det tydligt framgår hur du ska sortera ditt avfall.
Bedömningen huruvida en produkt är klassat som farligt avfall eller inte kan vara svår och otydlig. Det bästa är att läsa produktens säkerhetsdatablad.
Det kan också vara svårt att bedöma hur ”mycket” exempelvis en folie måste vara kontaminerad för att det ska vara klassat.
Nemax tycker inte att ni ska behöva fundera på det, allt som läggs i kärlet ingår i den fasta månadskostnaden! Tänk ”Better safe than sorry” med stöd i Försiktighetsprincipen. (2 kap. 3 § Miljöbalken)

Vi hämtar avfall enligt schema helgfria vardagar mellan kl 09-18. Du får sms dagen innan vi kommer och samma dag.

Nej, du behöver inte vara på plats. Så länge vår chaufför kommer åt kärlet på egen hand!

Nej, du behöver inte tänka på någonting.
Vi rapporterar till Naturvårdsverket åt dig och allting ingår i den fasta månadskostnaden.

Ja! Tillsynsmyndigheter kan dela ut viten fr.o.m. 2022 vid avvikelser i rapporteringen.

Ja och Nej. Nemax lutar sig mot rimlighetsavvägningen och gör en rapportering per salong och avtal. I teorin innebär det att de ökade kostnaderna i pengar och resurser som separat uppdelning och rapportering farligt avfall skulle leda till, ska ställas mot den ökade nyttan. Vilket vi anser att den inte gör. Rimlighetsavvägning. (2 kap. 7 § Miljöbalken).

Börja med att fylla i formuläret. Kan vi mot förmodan inte leverera i ditt område kommer du bli kontaktad av vår kundsupport!

Tjänsten påbörjas den dagen du får ditt kärl utlevererat.

Våra paket är bindningsfria med 3 månaders uppsägningstid.

Tömning utförs alltid av våra egna chaufförer och fordon tillhörande Nemax.

Kontakta oss

Personlig expert

Sandra Malmberg
Miljörådgivare - Cut & Care
070 - 590 60 95
sandra.malmberg@nemax.se
1

Tryggt.

Vi på Nemax har 30 års erfarenhet av hantering av farligt avfall. Med vår expertis hjälper vi idag omkring 1 500 verksamheter med hantering och registrering, allt enligt gällande lagstiftning. Vi är behöriga för alla tillstånd som krävs för transporter, lagring och hantering av farligt avfall.
2

Snyggt.

Ordning och reda är A och O för oss på Nemax och vi bidrar gärna till att det ser prydligt ut på er salong. Vi har tagit fram stilrena sorteringskärl och printat material, i form av klisterdekaler, så att ni med stolthet kan visa att ni bidrar till ett hållbart samhälle.
3

Enkelt.

Vi gör det enkelt för dig som frisörföretagare att hantera farligt avfall. Det enda du behöver tänka på är att sortera i rätt kärl. Resten, som kontinuerlig tömning och rapportering till Naturvårdsverket, tar vi hand om. Allt ingår i den fasta månadskostnaden.

Våra kärl

Sorteringskärl

Levereras x3
HxBxD 665x310x320 mm
Här sorterar du:
Sprayflaskor
Färg/färgrester
Blekmedel/blekmedelsrester

Elektronik

Storlek 42 liter
Här sorterar du:
Elektronik
Sorteringsinstruktion

Cut & Care - Beställningsformulär


© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down