Tillverkande industri

Kostnadseffektiva helhetslösningar

Genom vårt nära samarbete med flertalet behandlingsanläggningar i Norden kan vi erbjuda den senaste tekniken för återvinning av ditt industriavfall. Vi erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar genom att ta hand om allting, från analys och provtagning till transport och rådgivning.
Analys och provtagning
Återvinning
Paketering och sammanställning
Vi gör det enkelt för dig

Så här går det till:

Analys och provtagning:

Vi genomför en noggrann analys av egenskaperna hos materialet. Genom att förstå dess sammansättning och egenskaper kan vi gå vidare i processen för bästa möjliga behandlingsmetod.

Återvinning:

När materialets innehåll är fastställd undersöker vi i första hand möjligheten om annan verksamhet som kan använda ditt avfall som en resurs i sin egen tillverkningsprocess. Vi strävar efter att främja industriell symbios och skapa en cirkulär ekonomi där avfall blir en resurs.

Om det inte finns möjlighet till industriell symbios skickar vi förfrågningar till de behandlingsanläggningar som har tillstånd att hantera ditt avfall.

Paketering och sammanställning:

Vi analyserar och väljer olika behandlingsmetoder baserat på de bästa alternativen med avseende på miljö, ekonomi och geografi. Vi ser till att ditt industriavfall hanteras på ett miljövänligt sätt.

Vi gör det enkelt för dig:

Vi tar hand om alla steg från produktion till återvinning, för att effektivt och hållbart ta hand om ditt industriavfall och se till att det återanvänds eller återvinns på bästa möjliga sätt.

Behöver du hjälp med hantering av ditt industriavfall? Fyll i formuläret.


© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down