Bil i verkstad med sorteringsvagn
Verkstadsavfall

En helhetslösning för miljöarbetet på din verkstad

Det är många saker att tänka på när man bedriver verkstad. Allt från återvinning, vattenprovtagning och miljörapportering. Nemax gör det enkelt och hjälper dig med en anpassad helhetslösning.
Fyll i formuläret för offert

Tjänster som ingår i verkstadspaketet.

*Paketeras som en helhetslösning anpassad efter behovet på din verkstad
Återvinning av farligt avfall
Skräddarsydd helhetslösning för hantering av farligt avfall
Miljöförråd
Placeras utomhus vid ont om utrymme i verkstaden
Återvinning av icke farligt avfall
Containerlösningar för icke farligt avfall. Exempelvis metallskrot, brännbart, planglas och wellpapp.
Avfallsrapportering
Vi rapporterar in verksamhetens farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister
Spilloljehantering
Hämtning och materialåtervinning av verkstadens spillolja
Drift och underhåll av oljeavskiljare
Vi tar ansvaret för tömning och kontroller av dina oljeavskiljare
Vattenprovtagning
Hjälper dig uppfylla gällande krav, från genomförande till rapportering
Cisternkontroll
Försäkrar att dina tankar och cisterner är kontrollerade
Miljökonsult 
Hjälper dig vid miljörapportering eller andra miljö- eller tillståndsärenden
Statistik och rapporter via mina sidor
Samtliga dokument och statistik hittas under kundportalen på www.nemax..se

Fyll i formuläret för offertförslag.


© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down