Litiumbatterier

Hantering och återvinning av litiumbatterier

Återvinning av Litiumbatterier förväntas öka drastiskt de kommande åren. 
Med bakgrund till Litiumbatteriernas egenskaper krävs det att du som verksamhetsutövare beaktar en hel del säkerhetsåtgärder i samband med återvinning och hantering. 

Vi på Nemax kan med vår samlade expertis inom området erbjuda dig en helhetslösning. Från hantering till återvinning.

Vi hjälper dig med:

Utbildning:

Litiumbatterier är klassat som farligt gods enligt ADR regelverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer därför kompetenskrav på 1.3 utbildning för personer som hanterar litiumbatterier. Utbildningen innehåller viktig information som ska förebygga skador och olyckor i samband med hanteringen.

Säkerhetsrådgivning:

Som avsändare av Litiumbatterier ska din verksamhet ha en säkerhetsrådgivare registrerad hos MSB. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att, under ledningens ansvar, verka för att förebygga olyckor i samband med litiumbatterihanteringen. 
Läs mer här.

Paketering och transport:

För att transportera Litiumbatterier enligt upprättade lagar och regler krävs det att batterierna packas och märks upp på korrekt sätt. Något våra ADR chaufförer är experter på.

Återvinning:

När vi hämtat litiumbatterierna i din verksamhet skickar vi de vidare för materialåtervinning till Norge. Där återvinns alla metaller och kan användas till att tillverka nya batterier. 

 Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra experter dig.


© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down