Litiumbatterier

Hantering och återvinning av litiumbatterier

Mängden Litiumbatterier som ska återvinnas förväntas öka drastiskt de kommande åren. Vi på Nemax kan genom vår samlade expertis inom området erbjuda dig en helhetslösning. Från hantering till återvinning.
Med bakgrund till Litiumbatteriernas egenskaper krävs det att du som verksamhetsutövare beaktar en hel del säkerhetsåtgärder i samband med återvinning och hantering.

Vi på Nemax är experter på insamling av Litiumbatterier och kan erbjuda dig en helhetstjänst. Enligt följande:

Utbildning:

Litiumbatterier är klassat som farligt gods enligt ADR regelverket. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ställer därför krav på att personer som hanterar litiumbatterier har genomgått 1.3 utbildning. Utbildningen innehåller viktig information som ska förebygga skador och olyckor i samband med hanteringen.

Säkerhetsrådgivning:

Som avsändare av Litiumbatterier ska din verksamhet ha en säkerhetsrådgivare registrerad hos MSB. Säkerhetsrådgivarens roll är att under ledningens ansvar verka för att olyckor i samband med litiumbatterihanteringen förebyggs. Säkerhetsrådgivaren upprättar dessutom en årlig rapport med eventuella åtgärder och besöker verksamheten årligen.

Paketering och transport:

För att transportera Litiumbatterier enligt upprättade lagar och regler krävs det att batterierna packas och märks upp på korrekt sätt. Våra ADR chaufförer är experter på detta.

Återvinning:

Efter vi hämtat litiumbatterierna i din verksamhet skickar vi batterierna för materialåtervinning till Norge. Där återvinns alla metaller och kan användas till att tillverka nya batterier. Bra va?!

Med andra ord. Vi hjälper dig hela vägen. Från förvaring till återvinning. 
Fyll i formuläret nedan så kontaktar någon av våra experter dig och berättar mer.


© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down