Spilloljehantering

Återvinnnig av spillolja

Visste du att din spillolja kan återvinnas för att åter bli en resurs?
Så mycket som 95% av vår insamlade spillolja raffineras till ny smörjolja.

Med Nemax paketerade lösning för spilloljehantering behöver inte du tänka på att beställa tömning. Vi övervakar nivån i din spilloljetank digitalt och ser till att tanken töms innan den blir full.
Nemax installerar digital övervakning på din spilloljetank
Vi tömmer när den börjar bli full
Spilloljan återvinns och blir till ny
Ditt avfall har åter blivit en värdefull resurs

Behöver du hjälp med hantering av spillolja? Fyll i formuläret.


© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down