Tanktransport och slamsugning

Tanktransport och slamsugning

Behöver du hjälp med tanktömning eller slamsugning? Då ordnar vi det.
Har du till exempel en oljeavskiljare som behöver tömmas eller toppsugas så utför vi arbetet och tar hand om avfallet.

Nemax Miljöhantering AB tömmer cisterner och tankar som innehåller spillolja, emulsioner, processvatten eller annat flytande avfall. Vid behov görs även provtagningar av avfallet. Därefter planeras transport och bästa återvinning alternativt destruktionslösning.

Ett samtal räcker. Vi tar ansvar för hela hämtningsprocessen gällande transport, dokumentation och avsättning.

Se även Besiktning oljeavskiljare.

Kontakta oss för mer information

David Bergstedt

David Bergstedt

Marknadschef/Säkerhetsrådgivare

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig