Miljökonsult

Råd och stöd i miljöfrågor

Att göra rätt och ta ansvar för miljön kan ibland vara svårt. Kunskap, planering och rutiner underlättar och ger de bästa förutsättningarna för att din verksamhet arbetar enligt miljöbalken. Vår miljökonsult Daniel Åberg hjälper dig gärna med rådgivning, utbildning och konkreta åtgärder i miljöarbetet.

Miljöhandboken

• Förankra miljöarbetet i hela verksamheten
• Samla och tydliggör din verksamhets hållbarhetsarbete
• Öka förståelsen för miljöarbetet på arbetsplatsen och hos underleverantörer
• Dagliga rutiner och hantering av farligt avfall presenteras kortfattat och tydligt
• Vi hjälper dig att sammanställa en miljöhandbok, anpassad efter just din verksamhet

Myndighetskontakter

• Underlätta det administrativa
• Vi hjälper gärna till med alla myndighetskontakter
• Anmälningsärenden, åtgärdande av anmärkningar och förtydliganden av miljöbalken
• Få tid att fokusera fullt ut på din verksamhet

Utbildning

• Rätt verktyg för ett lyckat miljöarbete
• Skapa ett större engagemang för miljöarbetet i verksamheten
• Gör skillnad i det dagliga miljöarbetet med ökad förståelse hos alla på arbetsplatsen
• Utbildningen anpassas efter din verksamhet

Egenkontroll

• Uppfyll kraven med tydliga rutiner
• Bra verktyg för att enklare upprätthålla miljöbalkens krav
• Planera och dokumentera dagliga rutiner och hantering av farligt avfall
• Förebygg skador på miljö och människors hälsa
• Vi hjälper dig att upprätta ett egenkontrollprogram, utformat efter din verksamhet

Ladda ner produktblad här

Kontakta oss för mer information

Daniel Åberg

Daniel Åberg

Miljökonsult

0585-260 95 info@nemax.se

Låt oss kontakta dig