Säkerhetsrådgivare

Hantering av farligt avfall

Alla verksamheter som är involverade i transport, lastning, lossning eller överlämnande av farligt gods ska ha en säkerhetsrådgivare registrerad hos MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 
Vi på Nemax är behöriga inom samtliga transportslag och erbjuder en flexibel säkerhetsrådgivartjänst som kan skräddarsys för att passa just din verksamhet. Våra säkerhetsrådgivare säkerställer att gällande regler och riktlinjer följs, samt att risker och incidenter förebyggs på bästa möjliga sätt.
Kravet på säkerhetsrådgivare framgår av lagen om transport av farligt gods och gäller för alla transportslag i Sverige, inklusive:
Väg
Järnväg
Sjö
Lufttransport

Säkerhetsrådgivaren har flera ansvarsområden, exempelvis att:

Säkerställa att föreskrifterna för transport av farligt gods följs.
Ge rådgivning och vägledning gällande tillämpningen av bestämmelserna.
Upprätta en årsrapport till verksamhetsledningen som sammanfattar säkerhetsåtgärder och eventuella förbättringsförslag. Årsrapporten skall förvaras i 5 år och ska på begäran kunna uppvisas för MSB.
Skriva rapport vid eventuell olycka kopplad till farligt gods.
Du kan läsa mer om säkerhetsrådgivarens uppgifter här.

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret du letar efter? Kontakta vårt kundsupportteam.

Enligt MSB:s rekommendation ska man utse minst två Säkerhetsrådgivare. Nemax har flera Säkerhetsrådgivare och anmäler alltid två stycken på ditt bolag. Det ingår i paketet.  

Tjänsten skräddarsys helt efter din verksamhets behov. Efter du kontaktat oss direkt eller via formuläret på hemsidan återkommer vi med offert inom 48h. Du betalar då ett fast pris per år för din säkerhetsrådgivare inklusive rådgivning och årsrapport. 

Farligt gods är materiella ämnen och föremål som har potentiella risker och faror för människors hälsa, säkerhet och miljö. Dessa ämnen kan vara explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva, frätande eller på annat sätt farliga. De kan vara flytande, fasta eller gasformiga och kan transporteras i olika typer av behållare eller förpackningar, inklusive tankar, fat, flaskor eller på annat sätt. Exempel på farligt gods inkluderar explosiva ämnen som dynamit, brandfarliga vätskor som bensin, giftiga kemikalier som cyanid, radioaktiva material som plutonium och frätande ämnen som svavelsyra.

Transport och hantering av farligt gods regleras noggrant av myndigheter och internationella organisationer för att minimera riskerna och säkerställa att de hanteras på ett säkert sätt. Det finns särskilda regler och föreskrifter för förpackning, märkning, dokumentation och transport av farligt gods för att skydda människors säkerhet och miljön.

Kontakta oss

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco
Cristina Béguez Carrasco
Säkerhetsrådgivare & Utbildningsansvarig
070 - 376 90 95
cristina.beguez@nemax.se

Referenser

Fyll i formuläret för en kostnadsfri offert.


© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down