ADR 1.3 utbildning

Hanterar ni farligt gods?

Alla som på något sätt är involverade i transport av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 ADR. Syftet är att alla ska få en god uppfattning om de risker som finns och vilka regler som ska tillämpas vid hantering av farligt gods.
Utbildningen anpassas efter bransch och deltagarnas arbetsuppgifter kopplat till farligt gods och kan hållas på plats i er verksamhet, digitalt eller hos oss på Nemax.
Exempel på arbetsuppgifter som enligt lag kräver 1.3 utbildning:
Lastning / lossning av farligt gods
Transport av farligt gods
Avsändare av farligt gods
Förpackare av farligt gods

Vanliga frågor

Hittar du inte svaret du letar efter? Kontakta vårt kundsupportteam.

Utbildningen pågår i ungefär 3-4 timmar inklusive pauser.

Alla personer som på ett eller annat sätt är involverade i transport av farligt gods ska genomgå 1.3 utbildning. Detta innefattar bland annat förpackare, avsändare, personer som lastar eller lossar farligt gods och de som transporterar farligt gods som värdeberäknad mängd.

Ja, det finns ett undantag där du som verksamhetsutövare får transportera brandfarlig vätska (exempelvis diesel) i behållare på max 450 liter till och från serviceplats utan utbildning.

Fyll i formuläret med dina önskemål så återkommer vi med pris till dig på nolltid!

Naturligtvis kan du gå utbildningen digitalt! Många av våra utbildningar hålls digitalt via vår fullutrustade studio på Nemax.

MSB rekommenderar att utbildningen skall repeteras var 3:e år. Utbildningsintyget gäller max 5 år.

Kontakta oss

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco
Säkerhetsrådgivare & Utbildningsansvarig
070 - 376 90 95
cristina.beguez@nemax.se

Referenser

Offertförfrågan


Anmälan till öppen onlineutbildning


*Vi reserverar oss till att minikravet för genomförande av öppen utbildning kräver minst 4 anmälda deltagare.
© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down