Transportdokument - det här ska det innehålla

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 16 maj 2023

Vid alla transporter av farligt avfall inom Sverige ska ett transportdokument för avfallet finnas tillgängligt under hela resan. Vi reder ut vad det ska innehålla!

Ett transportdokument ska medfölja fordonet från att den påbörjas till att avfallet är överlämnat hos mottagaren. Det gäller vid såväl interna som externa transporter.

Uppgifter i dokumentet ska vara enligt följande:

  1. Avfallstyp
  2. Avfallets vikt
  3. Datum för transporten
  4. Ursprunglig plats som avfallet transporteras från
  5. Slutlig plats som avfallet transporteras till
  6. Transportör
  7. Lämnare** (Anges endast när sådan finns).
  8. Slutlig mottagare

Underskrift

Dokumentet ska undertecknas av transportören och lämnaren, om sådan finns. Transportdokumentet kan utformas både digitalt och i pappersformat och ska signeras enligt utformandet.

Läs mer här på Naturvårdsverkets hemsida.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down