Vad är BOD/COD?

Skribent: Rode Gradin
Datum: 14 december 2023

I samband med utsläpp av processvatten kan frågan om BOD/COD dyka upp. Men vad representerar egentligen värdet? Det försöker vi reda ut här.

Vad beskriver kvoten?

BOD7 (Biological Oxygen Demand) är en indikator på hur mycket syre som krävs för mikroorganismer, att bryta ner organiskt material i vatten under sju dagar vid en viss temperatur. Ju högre BOD7-värdet är, desto mer organiskt material finns i vattnet och desto större är risken för syrebrist i vattnet. Det kan i sin tur leda till skador på vattenlevande organismer.

CODcr (Chemical Oxygen Demand, modified by using a ratio of 2:1 Cl2O2/Cl2O for the oxidation) är en annan indikator på mängden organiskt material i vatten. Den mäter mängden syre som krävs för att kemiskt oxidera organiskt material i vattnet. CODcr ger en snabbare uppskattning av organisk förorening i vatten än BOD7, men det tar inte hänsyn till biologisk nedbrytning.

Kvoten mellan BOD7 och CODcr kan ge en indikation på graden av biologisk nedbrytning av organiskt material i vattnet. En hög kvot mellan BOD7 och CODcr indikerar att det organiska materialet i vattnet är lätt biologiskt nedbrytbart, vilket innebär att det kan brytas ner av mikroorganismer och därmed orsaka mindre skada på miljön. En låg kvot mellan BOD7 och CODcr indikera att det organiska materialet är svårare att bryta ner biologiskt och att det kan ta längre tid för vattnet att återhämta sig från organisk förorening.

Vad är nedbrytbarhet?

Nedbrytbarhet är förmågan hos ett material eller en substans att brytas ner och återgå till naturen utan att orsaka skada eller förorening. Det innebär att materialet kan brytas ner av naturliga processer, såsom nedbrytning av bakterier, svampar eller andra organismer. Därmed kan det inte orsaka långvarig förorening av miljön. Nedbrytbara material kan vara tillverkade av naturliga källor såsom trä och bomull. Eller syntetiska material som är framställda för att vara biologiskt nedbrytbara, till exempel stärkelsebaserade plaster. Nedbrytbarhet är ett viktigt koncept inom miljöskydd och hållbarhet, eftersom det kan minska de negativa effekterna av avfall och föroreningar på vår miljö och ekosystem.

Vad orsakar en låg kvot?

En låg kvot mellan BOD7 och CODcr kan orsakas av flera faktorer. Inklusive närvaron av icke-biologiskt nedbrytbart organiskt material, som vissa kemikalier och föroreningar. Det innebär att det organiska materialet i vattnet inte kan brytas ner av mikroorganismer och därmed inte orsaka högre BOD7-värden.

En annan möjlig orsak till en låg kvot kan vara föroreningar som hämmar mikroorganismernas förmåga att bryta ner organiskt material. Till exempel föroreningar som är giftiga eller som har hög halt av tungmetaller. Det kan resultera i låga BOD7-värden trots närvaron av organiskt material i vattnet.

Det är viktigt att notera att en låg kvot mellan BOD7 och CODcr inte alltid indikerar en allvarlig vattenförorening. Andra faktorer såsom temperatur, pH och närvaro av andra näringsämnen, kan påverka biologisk nedbrytning av organiskt material och därmed påverka BOD7-värdet. Därför kan det vara nödvändigt att använda flera indikatorer för att bedöma graden av förorening i vatten och vidta lämpliga åtgärder för att skydda miljö och människors hälsa.

På Nemax erbjuder vi vattenprovtagning som säkerställer värdet och ser till att gällande krav är uppfyllda. Skulle värdet överskrida riktvärden har vi även lösningar för vattenrening. Hör av dig till oss, så tar vi fram en lösning för just din verksamhet!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down