Vad är farligt avfall?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 19 september 2022

Vad är egentligen farligt avfall? Finns det några enkla knep för att ta reda på om ditt avfall är farligt eller inte? Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar.

Vad är farligt avfall?

- Farligt avfall är ett samlat begrepp för det avfall som på lång eller kort sikt kan orsaka skada på människa och miljö. Avfallet klassas som farligt om något utav följande uppfylls:

  1. Avfall med egenskaper som till exempel brandfarligt, giftigt, frätande eller cancerframkallande.
  2. Ämnet/avfallet har tilldelats någon av farosymbolerna på bilden nedan

Är du osäker bör fallet klassas som farligt i enlighet med försiktighetsprincipen

Vad bör man tänka på när man hanterar farligt avfall?

  • Att avfallet har farliga egenskaper och därför ska hanteras med försiktighet.
  • Det finns ett antal lagar och regler man behöver ta hänsyn till när det ska omhändertas, framförallt i en yrkesmässig verksamhet.
  • Farligt avfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet ska rapporteras in till Naturvårdsverkets avfallsregister. Läs mer om vad som gäller angående rapportering
  • Tomma förpackningar som innehållit farligt avfall hanteras i regel som farligt avfall eftersom det kan finnas rester kvar.

Har du fler funderingar kring farligt avfall? Välkommen att kontakta mig

/Daniel Åberg

Miljökonsult, Nemax Miljöhantering AB

Kontaktuppgifter

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down