Vad är skillnaden på ett gränsvärde och ett riktvärde?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 12 juni 2022

Ett gränsvärde får inte överskridas och en överträdelse kan medföra rättsliga påföljder. Ett riktvärde ska inte heller överskridas men verksamheten blir först skyldig att vidta åtgärder för att sänka halterna och införa rutiner att ett överskridande inte upprepas. I vissa fall kan ett riktvärde överskridas under en längre tid om miljönyttan av skyddsåtgärderna inte bedöms motiverade utifrån kostnaden av dessa (rimlighetsavvägning).

Kortfattat:
  • Gränsvärde: Får aldrig överskridas.
  • Riktvärde: Om riktvärde överskrids bör åtgärder vidtas för att detta inte upprepas.

Har du fler funderingar kring vad som gäller vid exempelvis utsläpp från din verksamhet? Välkommen att kontakta mig!

/Daniel Åberg

Miljökonsult, Nemax Miljöhantering AB

Kontaktuppgifter

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down