Vad är värdeberäknad mängd?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 16 december 2022

En transportenhet i form av ett fordon med eller utan släpvagn kan transportera farligt gods enligt reglerna i ADR-S om värdeberäknad mängd. Men vad är det egentligen och hur många poäng får du transportera? Vår säkerhetsrådgivare Cristina förklarar.

– Att transportera värdeberäknad mängd innebär möjligheten att förflytta godset under vissa lättnader från regelverket. Detta görs genom ett poängsystem, förklarar Cristina.

Ju farligare godset är, desto högre poäng

Uträkningen av antalet poäng som transporteras under färden görs genom att summera mängderna farligt gods som transporteras med den multiplikationsfaktorn som transportkategorin för ämnet har. Transportkategorin för varje UN-nummer finns angiven i kolumn 15 i Tabell A i ADR-S.

  • Transportkategori 0 innebär att lättnaden inte kan användas
  • Transportkategori 1 multipliceras mängden i liter eller kilo med 50
  • Transportkategori 2 multipliceras mängden i liter eller kilo 3
  • Transportkategori 3 multipliceras mängden i liter eller kilo med 1
  • Transportkategori 4 ger obegränsad mängd

Huvudprincipen är att ju farligare godset är, desto högre poäng ger vikten eller volymen utslag för. Den totala poängen under en transport får inte överstiga 1000 poäng.

– Genom att strukturera upp farligt gods verksamheten med rutiner och åtgärder går det att få enkel tillgång till den här uppgiften utan att slå upp det i regelverket, säger Cristina.

Tillämpas värdeberäknad mängd utgår beräkningen av det farliga godset på hela transportenheten, så länge det inte överstiget den högst tillåtna totalmängden.

Exempel

Får ett fat med 200 liter spillolja tillhörande transportkategori 3 och ett fat innehållande 20kg Aerosoler tillhörande transportkategori 2, transporteras som värdeberäknad mängd?

Vi summerar båda mängderna innan man räknar ut värdet.

Spillolja: 200L x 1 = 200p

Aerosoler: 20KG x 3 = 60p

Total poäng: 260p

Mängden är mindre än 1000p vilken är den högsta tillåtna totalpoängen, vi kan därför lasta på mer farligt gods motsvarande ett värde på 740p.

Läs mer om värdeberäknad mängd på MSB:s hemsida.

Har du någon mer fråga eller fundering kring detta i din verksamhet? Kontakta oss!

Kontaktuppgifter.

© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down