Vad gäller för dig som bedriver verksamhet inom ett vattenskyddsområde?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 5 april 2022

Vattenskyddsområden behövs för att skydda befintliga och framtida potentiella dricksvattentäkter. Vissa ämnen som släpps ut kan i många fall vara svåra och/eller kostsamma att ta bort i efterhand. För att skydda dricksvattentäkterna behöver utsläppen i närområden minimeras, därför ställs det ytterligare krav på verksamheter inom vattenskyddsområden att vidta åtgärder för att minska risken för utsläpp.

Ett exempel på utökat krav som gäller i vattenskyddsområden är att även invallningen till en cistern med brandfarlig vätska (spillolja, diesel, eldningsolja etc) ska genomgå installations- och underhållskontroll med samma intervall som cisternen.

Se här om din verksamhet befinner sig inom ett vattenskyddsområde.

Vill du veta mer, eller har funderingar över vad som gäller dig och din verksamhet? Kontakta någon av våra experter.

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down