Vad händer om jag inte rapporterar mitt farliga avfall?

Skribent: Rode Gradin
Datum: 24 augusti 2023

Sedan hösten 2020 är det enligt avfallsförordningen krav på att alla företagare, utöver att dokumentera, även ska rapportera in sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Men vad händer om du inte gör det? Det får du svar på här.

Den verksamhet som på något sätt hanterar farligt avfall, en så kallad avfallsproducent, är skyldig att vid bortforsling av avfallet anteckna och rapportera in uppgifter till ett digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Det primära syftet är att förse tillsynsmyndigheterna med den information som behövs för att förebygga brottslighet inom avfallsområdet. Anteckningen ska ske innan transport påbörjas och vara inrapporterad senast två arbetsdagar efter hämtning. Vad dokumentationen ska innehålla kan du läsa om här.

Vid utebliven eller försenad rapportering riskerar företaget en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Avgiften avser inte felaktig rapportering, även om tillsynsmyndigheten kan kräva rättning av felaktiga uppgifter.

Du som kund hos Nemax kan du känna dig trygg med att rapporteringen sker enligt gällande regelverk. Har du funderingar kring farligt avfall i din verksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig!

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down