top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Hand i spannmå, Nemax

Våra tillstånd

Våra tillstånd

Nemax verksamhet är tillståndspliktig enligt miljölagstiftningen. Nedan kan du ladda ner våra tillstånd.

Mellanlagring av farligt avfall:

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av farligt avfall vid Nemax Miljöhantering AB.
Ladda ner tillstånd

Yrkesmässig transport av avfall/farligt avfall:

Tillstånd till yrkesmässig transport av farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614).
Ladda ner tillstånd

Röd penna
bottom of page