Varför ska man rapportera farligt avfall?

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 12 september 2022

Du har säkert hört att alla verksamheter från och med den 1 november 2020 ska rapportera in alla mänger farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Men vad är egentligen syftet med rapporteringen? Vår miljökonsult Daniel svarar och förklarar.

Varför jag rapportera farligt avfall till Naturvårdsverket?

- Rapporteringens huvudsakliga syfte är att skapa en tydlig bild över flödet av farligt avfall i Sverige. Rapporteringen möjliggör det också för myndigheterna att se vart avfallet uppstår och kontrollera att det tas hand om på rätt sätt. Detta i sin tur säkerställer att farligt avfall som är skadligt för människors hälsa och miljön inte dumpas ute i skog och mark.

Hur vet jag om min verksamhet måste rapportera farligt avfall?

- I stort sett alla som bedriver en yrkesmässig verksamhet ska rapportera till avfallsregistret. Det gäller alla verksamheter som:

  1. Producerar farligt avfall (dvs de företag i vars verksamhet det farliga avfallet uppstår)
  2. Transporterar någon annans farligt avfall
  3. Samlar in farligt avfall
  4. Behandlar farligt avfall
  5. Handlar eller mäklar med farligt avfall

Hur ska jag rapportera farligt avfall?

Du kan själv logga in på Naturvårdsverkets hemsidan och använda deras e-tjänst. Tycker du det är krångligt hjälper vi på Nemax dig med rapporteringen. Allt farligt avfall vi hämtar hos våra kunder rapporterar vi åt dig. Du behöver inte bekymra dig över det.

Hur vet jag om jag har farligt avfall i min verksamhet?

Generellt uppstår det alltid någon typ av farligt avfall i nästan alla verksamheter. Det kan exempelvis handla om batterier, kemikalier och färgburkar. Det kan också uppstå farligt avfall i verksamheter som man kanske inte tänker på. Det kan handla om exempelvis elektronik, ljusrör och glödlampor. Det är viktigt att även dessa mängder rapporteras.

När ska jag rapportera mitt farliga avfall?

Anteckningen ska påbörjas innan transporten börjar. Du har därefter 48 timmar på dig att rapportera dina anteckningar till Naturvårdsverket.

Kan Nemax hjälpa mig med rapporteringen?

Naturligtvis kan vi det! Kontakta vår kundsupport som så ordnar vi det.

Har du fler funderingar kring vad som gäller vid rapportering av farligt avfall? Välkommen att kontakta mig

/Daniel Åberg

Miljökonsult, Nemax Miljöhantering AB

Kontaktuppgifter

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down