Världsmiljödagen 2022: Only One Earth

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 2 juni 2022

Den 5 juni är den årliga Världsmiljödagen och i år är Sverige värdland! I samband med det vill vi på Nemax vara med och inspirera. Som ett led i vårt hållbarhetsarbete är vi helt självförsörjande på el och vi värmer upp alla våra fastigheter med bioenergi från vår egen skog och från och med 2025 kommer vi vara helt fossilfria i vår produktion.

Temat för årets Världsmiljödag är Only One Earth - En enda jord. Hållbart arbete är en självklarhet för oss på Nemax och här vill vi vara med och inspirera andra att arbeta mot en grönare vardag. Det här är en del i vårt dagliga miljöarbete - att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar!

Inspirera och utbilda

För oss på Nemax är det naturligt att arbeta med miljön och vi är experter på farligt avfall. Vi arbetar dagligen med att hjälpa er kunder att förbättra och förenkla ert miljöarbete så att ni kan uppnå era hållbarhetsmål.

Vi menar att kunskap är nyckeln till förståelse och vilja till förändring. Vi arbetar med att informera och föreläsa om hantering av farligt avfall och vilka konsekvenser en felaktig hantering kan medföra.

Minska avfall markant

Att hitta nya lösningar för avfall och minimera det som avfall och kunna använda produkterna igen, återvinna dem, är jätteviktigt för oss.

För att minska mängden avfall arbetar vi utifrån avfallstrappan, vilket innebär att vi alltid strävar efter bästa möjliga återvinning och behandling för avfallet vi får in. Det gör vi genom att hela tiden identifiera och skanna marknaden på nya behandlingsmetoder och mottagare som vi kan arbeta med.

Här kan du läsa mer om vårt arbete och våra miljömål

© 2024 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down