top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Gul jacka, Nemax

Om Nemax

Om Nemax. Och hur allt började.

Vi på Nemax förenklar och förbättrar det dagliga miljöarbetet i olika typer av verksamheter. Genom vår kompetens och vårt stora engagemang erbjuder vi hållbara avfallslösningar, rådgivning och andra tekniska miljötjänster. Vi utgår alltid från er verksamhets behov, allt för att kunna bidra till en god miljö och hållbar utveckling.

Så, hur började det då? Nemax startade sin verksamhet år 1991. Vi var en av de första i branschen, vilket i sig var en utmaning men också anledningen till att vi idag är en av de främsta experterna på farligt avfall i landet. Till en början samlade vi in och hanterade förbrukade blybatterier. Under senare delen av 1990-talet kom nya krav från myndigheterna, lagstiftningen ändrades och förhållningssättet till miljön fick ett allt större fokus. I dag tar vi hand om allt som klassas som farligt avfall, erbjuder rådgivning samt miljötekniska tjänster. 

bottom of page