Bil i verkstad med sorteringsvagn
Verkstadsavfall

En helhetslösning för miljöarbetet och återvinningen på din verkstad

Det är många saker att tänka på när man bedriver verkstad. Allt från återvinning, vattenprovtagning och miljörapportering. Nemax hjälper dig hela vägen. Vi lovar att göra det enkelt för dig.
Fyll i formuläret nedan för offertförslag.

Det finns flertalet tjänster som ingår i det vi kallar verkstadspaketet.

Återvinning av farligt avfall
Skräddarsydd helhetslösning för hantering av farligt avfall
Miljöförråd
Vid behov om det är dåligt med plats inne på verkstan
Återvinning av icke farligt avfall
Containerlösningar för icke farligt avfall. Exeplelvis Metallskrot, brännbart, planglas och wellpapp.
Avfallsrapportering
Vi rapporterar alla mängder farligt avfall åt dig till Naturvårdsverkets avfallsregister.
Spilloljehantering
Din spillolja blir ny basolja.
Drift och underhåll av oljeavskiljare
Vi tar över ansvaret för tömning och kontroller av dina oljeavskiljare.
Vattenprovtagning
Hjälper dig vid eventuella krav på vattenprovtagning. Hela vägen från provtagning till rapportering.
Cisternkontroll
Försäkrar att dina tankar och cisterner är kontrollerande.
Miljökonsult 
Hjälper dig vid miljörapportering eller vid andra miljö- eller tillståndsärenden
Statistik och rapporter via mina sidor
Samtliga dokument och statistik hittas under kundportalen på www.nemax..se

Tjänsterna paketeras ihop som en helhetslösning för att passa just din verkstad.

Fyll i formuläret nedan för offertförslag.


© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down