Radioinslag: Det här bör du tänka på vid brand i litiumbatteri

Kategorier:
Skribent: Rode Gradin
Datum: 7 februari 2023

I ett radioinslag i P4 Örebro berättar vår säkerhetsrådgivare Cristina om utmaningen och riskerna med bränder i litiumbatterier.

– Det är ett komplex ämne, förklarar hon.

Ökad användning av el- och hybridbilar betyder ökad risk för potentiellt svårsläckta bränder. Till skillnad från bränsledrivna fordon är elmotorer svårsläckt då det sker en process i batteriet som gör att det kan återantändas upp till 200 gånger.

– Det är ett väldigt komplext ämne. Det bästa möjliga sättet att släcka ett elbilsbatteri är att kyla ned det. Man kan använda brandfilt för att ha en temporär lösning innan man forslar in det i vatten, berättar Cristina.

Uppskattningen är att det som idag är 200 tusen elbilar kommer öka till 2,6 miljoner vid år 2030. Det kräver i sin tur mer kunskap och nya lösningar i sortering, hantering och släckningsarbete vid eventuell brand.

– Vi jobbar aktivt för att ta fram olika lösningar just för hantering och förvaring av litiumbatterier och vad för skyddsåtgärder man kan ha hos verksamheter som har just de här batterierna, säger Cristina.

Vad behöver man tänka på?

– Att säkerställa kunskap och kompetens inom området. Det bästa är att ha ett pågående brandskyddsarbete där man ser över vart man förvarar dem och vad man har för utrustning för att kunna hantera en eventuell brand.

Förutom el- och hybridbilar finns litiumbatterier i allt ifrån telefoner, till Hoverboards och olika laddningsbara produkter.

– Man behöver ha i åtanke att det finns processer som kan starta igång i ett batteri bara genom att du tappar det i backen. Då pratar jag om litiumbatterier i allmänhet. Har en elbil krockat behöver det undersökas, förklarar Cristina.

© 2023 Nemax Miljöhantering. Skapad i samarbete med Digitalpartner  
chevron-down