• Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Cristina, 1.3 Utbildning

1.3 Utbildning

Hanterar ni farligt gods? Alla personer som på något vis är involverade i transport av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 ADR (även kallat ADR-Light).

 

Syftet med utbildningen är att alla ska få en god uppfattning om de risker som finns och vilka regler som ska tillämpas vid hantering av farligt gods. 

Se även:

Etikett 3

Referenskunder

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco

Säkerhetsrådgivare 

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring våra utbildningar"

Cristina, Nemax

Boka utbildning

Boka din utbildning