top of page
  • Vit Instagram Ikon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Edin Ikon
Cristina, 1.3 Utbildning

1.3 Utbildning

Etikett 3

Hanterar ni farligt gods?

 

Alla personer som på något vis är involverade i transport av farligt gods ska vara utbildade enligt kapitel 1.3 ADR (även kallat ADR-Light). Syftet med utbildningen är att alla ska få en god uppfattning om de risker som finns och vilka regler som ska tillämpas vid hantering av farligt gods. ​

Våra utbildningar kan hållas på plats i er verksamhet eller hos ​oss på Nemax i våra fina utbildningslokaler. Utbildningen kan dessutom hållas digitalt via vår studio. 

 

Utbildningen anpassas helt efter bransch och deltagarnas arbetsuppgifter kopplat till farligt gods.  

Exempel på arbetsuppgifter som enligt lag kräver 1.3 utbildning

  • Lastning / lossning av farligt gods

  • Transport av farligt gods

  • Avsändare av farligt gods

  • Förpackare av farligt gods

Referenskunder

Personlig expert

Cristina Béguez Carrasco

Säkerhetsrådgivare 

"Välkommen att kontakta mig direkt om du har några frågor eller funderingar kring våra utbildningar"

Cristina, Nemax
Offertförfrågan 
Vilka arbetsmoment inom verksamheten finns kopplat till farligt gods?
Hur föredrar du att utbildnigen hålls?
bottom of page